ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Έως πριν από μία εικοσαετία περίπου ήταν γνωστά μόλις 11 αθηναϊκά δεκάδραχμα, σήμερα όμως έχει αναιρεθεί η παρατηρηθείσα αρχικώς σπάνις. Η εμφάνιση το 1984 του «θησαυρού» των Δεκαδράχμων (ή Elmali, ΝΔ Τουρκία) έφερε στο φως άλλα 14 τεμάχια. Μετά το 1995 προστέθηκαν ακόμη 13-15 από τον «θησαυρό» του Karkamis (ΝΑ Τουρκία)· ας σημειωθεί και η παρουσία κάποιων μεμονωμένων που ίσως πρέπει να συνυπολογιστούν. Κατά συνέπεια ο αριθμός των γνωστών νομισμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα σαράντα δύο εν συνόλω. Σε ελληνικές συλλογές απόκεινται δύο δεκάδραχμα Αθηνών, προσφάτως προσκτηθέντα τύχηι αγαθήι: το νόμισμα της εθνικής συλλογής του Νομισματικού Μουσείου που αποκτήθηκε το 1999 (με τη γενναία αρωγή ανώνυμου δωρητού) και το νόμισμα της συλλογής της Alpha Bank που αγοράστηκε το 2005.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ