ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Η ονομασία κόλλυβος προσδιόριζε μια πολύ μικρή νομισματική υποδιαίρεση ευτελούς αξίας και είναι γνωστή ήδη από το 421 π.Χ. (Αριστοφάνης, Ειρήνη, 1200). Θεωρείται ότι στα τέλη του 5ου - αρχές του 4ου αι. π.Χ. οι λεγόμενοι κόλλυβοι απέκτησαν ευρύτερη χρήση στην Αττική λόγω των οικονομικών αντιξοοτήτων της εποχής. Πιθανολογείται μάλιστα ότι τα μικρά αυτά κέρματα μπορεί να κόβονταν από ιδιώτες, καθώς οι δημόσιοι πόροι ήταν ούτως ή άλλως περιορισμένοι. Σε κάθε περίπτωση η ένταξη των κολλύβων στην κύρια νομισματική παραγωγή των Αθηνών παραμένει προβληματική, καθώς έχουν εκφραστεί ορισμένες επιφυλάξεις για το αν αρχικά κατά τον 5ο αι. π.Χ. ο κόλλυβος ήταν όντως χαλκό νόμισμα ή ένα πολύ μικρό αργυρό (βλ. M. N. Tod, ‘Epigraphical Notes on Greek Coinage, I. ΚΟΛΛΥΒΟΣ’, Numismatic Chronicle, 1945, 108-116).ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ