ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

Σημαντική θέση κατείχε στον καθημερινό βίο των Αθηναίων η χρηματοδότηση με δημόσια επιχορήγηση (θεωρικόν) της παρακολούθησης θεατρικών παραστάσεων και άλλων εορταστικών δρωμένων από τα λαϊκά στρώματα. Υπάρχει ακόμη διχογνωμία για τη χρονολόγηση της εισαγωγής των θεωρικών, καθώς από ορισμένους ερευνητές υπογραμμίζεται η έλλειψη μνείας σε (επιγραφικές και φιλολογικές) πηγές του 5ου αι. π.Χ. και προτείνεται η εμφάνιση του θεσμού γύρω στα 350 π.Χ. Ωστόσο, άλλοι μελετητές, βασιζόμενοι σε μεταγενέστερες αναφορές (Πλούταρχος, Περικλής, 9.1-3· Σχόλια Δημοσθένους, i.1f), υποστηρίζουν τη θεσμοθέτηση του θεωρικού ταμείου από τον Περικλή, πιθανώς λίγο μετά τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. Σύμφωνα με πληροφορίες (π.χ. Φώτιος, Σούδα, λ. θεωρικόν και θεωρική) αρχικά το ποσό που διδόταν ―τις ημέρες των παραστάσεων ως «μισθός της θεάς»― ήταν δύο οβολοί ημερησίως. Σαφέστερες μαρτυρίες υπάρχουν για τον πρώιμο 4ο αι. π.Χ. οπότε η ημερήσια αποζημίωση του αθηναϊκού κράτους προς τους πολίτες ανέρχεται σε μία δραχμή.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ