ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Βωμός της Αθηνάς

Από τον Όμηρο (Ιλιάδος Β, 550) πληροφορούμαστε την ύπαρξη βωμού επάνω στην Ακρόπολη, αφιερωμένου στη λατρεία του μυθικού ήρωος-βασιλέως Ερεχθέως, δεν γνωρίζουμε όμως την ακριβή μορφή που είχε τότε (περ. 8ος αι. π.Χ.). Σε αυτόν είναι πιθανόν να τελούνταν λατρευτικές πράξεις και προς τιμήν της Αθηνάς, όταν από τους αρχαϊκούς χρόνους κι έπειτα παγιώθηκε το Δωδεκάθεο. Βρισκόταν στα ανατολικά του μεταγενέστερου «αρχαίου νεώ» της Αθηνάς, τοποθετημένος σχεδόν στην ευθεία του κεντρικού άξονα του ναού. Όταν κτίστηκε ο Παρθενών, ο βωμός πιθανώτατα εξυπηρέτησε τις λειτουργικές ανάγκες και του νέου ναού, γεγονός που συνηγορεί στην απόδοσή του στη λατρεία μίας θεότητας, της Αθηνάς, κατά τους κλασσικούς χρόνους (Βωμός της Αθηνάς). Ο βωμός συνέχισε να βρίσκεται σε χρήση στα μετακλασσικά και ρωμαϊκά χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων φαίνεται πως δέχθηκε επισκευές.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ