ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρρηφόριον (5ος αι. π.Χ.)

Πρόκειται για περιορισμένων διαστάσεων τετράγωνο οικοδόμημα από πωρόλιθο στα βορειοδυτικά του Ερεχθείου. Κτίστηκε τον 5ο αι. π.Χ. και αποτελείται από μία κύρια αίθουσα και μία στοά ανοιχτή προς νότον με 4 κίονες «εν παραστάσι». Με αυτό συνδέονται δύο μικρές κλίμακες, που βρίσκονται μέσα στο τείχος της Ακροπόλεως και οδηγούσαν στο σπήλαιο του Πανός και στο σπήλαιο της Αγλαύρου αντίστοιχα. Χρησίμευε ως οίκημα των Αρρηφόρων (< «άρρητα φέρειν»), των δύο μικρών κοριτσιών 7-11 ετών που εκλέγονταν κάθε χρόνο για να βοηθήσουν στην ύφανση του πέπλου της θεάς Αθηνάς, με το οποίο οι λατρευτές έντυναν το ξόανο της θεάς στην Ακρόπολη κατά την εορτή των Παναθηναίων, και να διαδραματίσουν πρεωταγωνιστικό ρόλο στην τελετή των Αρρηφορίων.



ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ