ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ιερό της «Αφροδίτης εν Κήποις» (440-430 π.Χ.;)

Οι πληροφορίες που μας παραδίδονται οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ιερό της «Αφροδίτης εν Κήποις» (440-430 π.Χ.;) βρισκόταν μάλλον στην νοτιοανατολική πλευρά της Αθήνας, στην περιοχή του Ιλισσού (η ονομασία ‘‘Κήποι’’ παραπέμπει σε περιοχή με έντονη βλάστηση, γι’ αυτό και είναι πιθανόν να αναφερόταν σε τόπο κοντά στον Ιλισσό, όπου η χλωρίδα ήταν προφανώς πιο ανεπτυγμένη). Ωστόσο, η θέση του δεν έχει ακόμη ταυτισθεί, ενώ αδιευκρίνιστη παραμένει η σχέση του – εάν υπήρχε – με το ιερό που αποδίδεται στην λατρεία της Αφροδίτης («εν Κήποις» ;) στην Βόρεια Κλιτύ της Ακροπόλεως, το οποίο ενδέχεται να λειτούργησε ως παράρτημα του εν λόγω ιερού.

Στο ιερό της «Αφροδίτης εν Κήποις» ήταν στημένο και το λατρευτικό άγαλμα της θεάς, έργο του μαθητή του Φειδίου Αλκαμένους, με το οποίο νίκησε τον Αγοράκριτο σε καλλιτεχνικό διαγωνισμό που διεξήχθη με θέμα το ίδιο το λατρευτικό άγαλμα. Αν και δεν σώζεται το πρωτότυπο γλυπτό, η μορφή του είναι δυνατόν να αποκατασταθεί εν μέρει χάρη σε αντίγραφα (χωρίς κεφάλι) που βρίσκονται σήμερα σε διάφορα μουσεία (Λούβρο, κ.ά.). Ουσιαστικά πρόκειται για μια απεικόνιση της θεάς στον τύπο της Αφροδίτης Ουρανίας, η οποία στηριζόταν εξ ολοκλήρου σε δέντρο· είχε χαλαρή στάση, προβάλλοντας με άνεση το ένα σκέλος, και έφερε χειριδωτό χιτώνα (με μανίκια) που άφηνε ακάλυπτο τον έναν ώμο (εφεύρεση του Αλκαμένους).
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ