ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ιερό του Ομβρίου Διός (8ος αι. π.Χ.)

Η ύπαρξη του ιερού αναφέρεται από τον Παυσανία, ο οποίος κάνει λόγο για μικρό ναό επάνω στον Υμηττό, όπου λατρευόταν ο Ζεύς ως ‘‘Όμβριος’’ ( = αυτός που φέρνει την βροχή). Τα σωζόμενα κατάλοιπα ανάγονται στον 8ο αι. π.Χ., γεγονός το οποίο, εάν λάβουμε υπ’ όψιν την συγκεκριμένη προσωνυμία του Διός, τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό προσφορών που ανατέθηκαν στον θεό καθώς και την αισθητή μείωση του πληθυσμού της Αθήνας κατ’ εκείνη την εποχή, ίσως να σχετίζεται με την περίοδο μεγάλων αναταραχών από την οποία διήλθε η πόλη στα τέλη 8ου - αρχές 7ου αι. π.Χ. λόγω σοβαρών προβλημάτων που την ταλάνισαν. Δεδομένου ότι τα υπάρχοντα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία συγκλίνουν στην υπόθεση ότι αιτία της κρίσεως αυτής αποτέλεσε παρατεταμένη ξηρασία, ίσως συνοδευόμενη από λιμό και επιδημικές ασθένειες, είναι πολύ πιθανόν η ίδρυση και αφιέρωση του ιερού στον Όμβριο Δία να ερμηνευθεί ως προσπάθεια εξευμενισμού του θεού που ήλεγχε τα καιρικά φαινόμενα με σκοπό την επαναφορά της τόσο πολύτιμης για την αθηναϊκή γή βροχής.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ