ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Νότια Στοά Ι (430-420 π.Χ.)

Είναι ένα από τα διάφορα κτίρια που προφανώς εξυπηρετούσαν επίσημες εμπορικές δραστηριότητες κατά τους κλασσικούς χρόνους. Πρόκειται για επιμήκη δωρική στοά μεγάλων διαστάσεων κατά μήκος της νότιας πλευράς της Αγοράς, με προσανατολισμό Β.Δ.-Ν.Α., η οποία στην εμπρόσθια όψη της έφερε διπλή κιονοστοιχία, εξωτερική (44 κίονες) και εσωτερική (22 κίονες), ενώ στο πίσω μέρος της ανοίγονταν μία σειρά από 16 δωμάτια που λειτουργούσαν ως καταστήματα. Η συνολική διάρθρωση της είναι ενδεικτική της τάσης για οικονομία χώρου. Βάσει της εκεί ανευρεθείσας κεραμεικής, η ανέγερση της χρονολογείται στο δ΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ., και συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης του Πελοποννησιακού Πολέμου (430-420 π.Χ.).

Το οικοδόμημα επιβίωσε για σχεδόν 270 χρόνια, μέχρι περίπου το 150 π.Χ., οπότε αποσυναρμολογήθηκε προκειμένου να ελευθερώσει τον χώρο όπου στη συνέχεια εδράστηκε εν μέρει η Νότια Στοά ΙΙ. Δεδομένης της απουσίας γραπτών μαρτυριών, η ταύτισή του ως κτίσματος εμπορικού χαρακτήρα στηρίζεται αποκλειστικά στο σχέδιό του και στα σωζόμενα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, καθώς και στον μεγάλο αριθμό νομισμάτων (περίπου 240) – κυρίως χάλκινων – που βρέθηκαν επί τόπου και ίσως να προέρχονταν από το γειτονικό Νομισματοκοπείο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εσωτερική διαρρύθμιση της στοάς, ιδίως η έκκεντρη τοποθέτηση των θυρωμάτων όλων των δωματίων-καταστημάτων· απ’ ό,τι φαίνεται, η διαμόρφωση αυτή δεν οφείλεται σε λανθασμένη ή ελλιπή σχεδίαση αλλά ήταν εκούσια και υιοθετήθηκε για να δημιουργήσει διαστήματα κατάλληλα για την υποδοχή πάγκων ή ανακλίντρων, γεγονός που καθιστά πιθανή την χρήση του κτιρίου και ως χώρου εστίασης. Δεδομένου ότι τα μέλη της Βουλής και οι άρχοντες σιτίζονταν με δημόσια δαπάνη, έχει διατυπωθεί η πρόταση ότι η Νότια Στοά Ι ενδέχεται να λειτούργησε παράλληλα ως έδρα μιας από τις δεκάδες κρατικές επιτροπές και συμβούλια που ήταν επιφορτισμένα με την άσκηση ποικίλων καθηκόντων σε καθημερινή βάση. Την άποψη αυτή ενισχύει επιγραφή του 222/1 π.Χ., που ανευρέθηκε σε ένα από τα δωμάτια και αποτελεί ένα αρχείο-κατάλογο των μετρονόμων, των επιθεωρητών των μέτρων και των σταθμών της πόλης.

Προοπτική αναπαράσταση της Νότιας Στοάς Ι τον καιρό της οικοδόμησής της (γ΄ τρίτο 5ου αι. π.Χ.).

Προοπτική τομή του λεγόμενου Νοτίου Τετραγώνου του 2ου αι. μ.Χ., στο οποίο ενσωματώθηκε τμήμα της Νότιας Στοάς Ι.

Τομή κατά πλάτος της νότιας πλευράς της Αγοράς. Στο μέσον διακρίνεται η διπλή κιονοστοιχία της Νότιας Στοάς Ι και στο δεξί άκρο, σε επίπεδο πολύ χαμηλότερο, η Νότια Στοά ΙΙ, που την διαδέχθηκε.

Κάτοψη της Νότιας Στοάς Ι.

Σχεδιαστική αναπαράσταση του εσωτερικού ενός από τα δωμάτια της Νότιας Στοάς Ι, του οποίου η διαρρύθμιση προέβλεπε την τοποθέτηση κλινών για την φιλοξενία συμποσιαστών.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ