ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Επιτύμβια στήλη του Δεξίλεω (394/3 π.Χ.)

Το επιτάφιο ανάγλυφο στήθηκε στηn μνήμη του νεαρού Δεξίλεω από τον δήμο Θορικό της Αττικής, πεσόντος στη μάχη κοντά στην Κόρινθο το 394/3 π.Χ. Η στήλη τοποθετήθηκε στον οικογενειακό τάφο του στον Κεραμεικό, ενώ ο ίδιος είχε ενταφιασθεί τιμητικά σε άλλο σημείο της περιοχής, στο Δημόσιον Σήμα, σε ειδικό χώρο που μάλλον προοριζόταν για τους ιππείς που σκοτώθηκαν στην ίδια αναμέτρηση. Χαρακτηριστική είναι η αφιερωματική επιγραφή, στην οποία για πρώτη φορά αναφέρεται, εκτός των άλλων, το έτος γέννησης και θανάτου του νεκρού (επί Τεισάνδρου και Ευβουλίδου άρχοντος αντίστοιχα).

Ο Δεξίλεως απεικονίζεται σε σκηνή μάχης, κατά την οποία – σύμφωνα με την επιγραφή – βρήκε τον θάνατο πολεμώντας στην πρώτη γραμμή. Παριστάνεται έφιππος, ορθώνοντας το άλογό του ορμητικά πάνω από τον πεσμένο στο έδαφος εχθρό, εναντίον του οποίου υψώνει δόρυ, που δεν σώζεται στις μέρες μας. Η στήλη φέρει στο άνω μέρος ανθεμωτή επίστεψη, στην οποία αναγράφονται τα ονόματα όλων των εκλιπόντων της μάχης. Από τεχνοτροπικής πλευράς, το έργο, αγνώστου σε μας αλλά ικανώτατου δημιουργού, εμφανίζει σαφείς επιρροές από τα καλλιτεχνικά πρότυπα των ώριμων κλασσικών χρόνων, τα οποία επενδύονται με στοιχεία αντιπροσωπευτικά των τάσεων των αρχών του 4ου αι. π.Χ.

Σχεδιαστική αναπαράσταση του τάφου του Δεξίλεω, τον οποίο επιστέφει η ομώνυμη επιτύμβια στήλη.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ