ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στρατηγείον (μέσα 5ου αι. π.Χ.)

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του αθηναϊκού κράτους ήταν το στρατιωτικό. Ο στόλος στεγαζόταν στα λιμάνια του Πειραιώς υπό την γενική εποπτεία του σώματος της Βουλής, ενώ του πεζικού ηγείτο ο πολέμαρχος, τρίτος τη τάξει αξιωματούχος της πόλης μετά τον επώνυμο άρχοντα και τον άρχοντα-βασιλέα, μαζί με δέκα στρατηγούς (έναν από καθεμιά από τις 10 φυλές των Αθηνών).

Οι στρατηγοί είχαν την έδρα τους σε ένα κτίριο γνωστό ως «Στρατηγείον», το οποίο βρισκόταν πλησίον της Αγοράς ή εντός αυτής, πάντως όχι μακριά από τα υπόλοιπα δημόσια κτίσματα του χώρου. Μία σειρά επιγραφών προς τιμήν στρατιωτικών αξιωματούχων, που, σύμφωνα με τις παραδιδόμενες πληροφορίες, είχαν στηθεί μπροστά από το Στρατηγείον, βρέθηκαν κοντά στην νοτιοδυτική γωνία της Αγοράς, και επομένως είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το κτίριο θα βρισκόταν σε κάποια γειτονική θέση. Μολονότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για την θέση του, τα πενιχρά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ενός τραπεζοειδούς οικοδομήματος του 450 π.Χ. περίπου, λίγο νοτιώτερα από την Θόλο, ανταποκρίνονται τόσο στις χρονικές όσο και στις τοπογραφικές προδιαγραφές του αρχηγείου των στρατηγών και είναι πολύ πιθανόν να ταυτίζονται με αυτό.


Κάτοψη της δυτικής πλευράς του τετραγώνου της Αγοράς. Το κτίσμα πάνω αριστερά έχει με σχετική επιφύλαξη ταυτισθεί με το παραδιδόμενο από τις πηγές Στρατηγείον.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ