ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ιερό του Πανδίονος

Βρίσκεται 25 μ. Ανατολικά του Παρθενώνος. Αρχικά ο χώρος που καταλαμβάνει είχε χαρακτηρισθεί ως εργαστήριο αλλά νεώτερες έρευνες καθιστούν πιθανώτερη την ταύτισή του με το σημαντικό ιερό του μυθικού ήρωος και βασιλέως των Αθηνών Πανδίονος, υιού του Εριχθονίου ή του Κέκροπος, το οποίο οι αρχαιολόγοι τοποθετούσαν πρωτύτερα στα βορειοανατολικά των Προπυλαίων. Απετελείτο από υπαίθριο ορθογωνικό χώρο με προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ, ο οποίος διακρινόταν σε δύο μέρη· ένα πρόπυλο αποτελούσε την πρόσβαση στο δυτικό τμήμα, ενώ μία πυλίδα οδηγούσε στο ανατολικό. Πιθανολογείται ότι στην ίδια θέση υπήρχε παλαιότερο ιερό, που θάφτηκε με τις επιχώσεις του 5ου αι. π.Χ.

Εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, τα μέλη της Πανδιονίδος φυλής ( < από το όνομα του Πανδίονος), μιας από τις δέκα φυλές της Αθήνας, συγκεντρώνονταν για να τελέσουν τα Πάνδια, εορτή πολιτικού χαρακτήρα που απευθυνόταν στον Δία και συνόδευε τους εορτασμούς των Μεγάλων Διονυσίων κατά τον μήνα Ελαφηβολιώνα (μέσα Μαρτίου - μέσα Απριλίου). Σταδιακά η σημασία της εορτής αυτής έσβησε, γεγονός που ίσως να συνετέλεσε στην μετέπειτα εγκατάλειψη του χώρου.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ