ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τάφος των Λακεδαιμονίων (403 π.Χ.)

Πρόκειται για επίμηκες κτίσμα μικρού βάθους, κατασκευασμένο από ορθογώνιους λίθους στην δυτική παρυφή της λεγόμενης Εγκάρσιας Οδού του Κεραμεικού. Η ταύτισή του με τον Τάφο των Λακεδαιμονίων πολεμάρχων, που έχασαν την ζωή τους στην μάχη κατά των Αθηναίων δημοκρατικών στον Πειραιά το 403 π.Χ., κατέστη δυνατή χάρη στα υπολείμματα μιας ενεπίγραφης μαρμάρινης πλάκας, που ανασκάφηκε σε γειτονικό σημείο και διασώζει τα ονόματα Χαίρων και Θίβραχος καθώς και την λέξη ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ. Η πλάκα, αρχικού μήκους 11 μ., άλλοτε κάλυπτε ολόκληρο τον τοίχο της πρόσοψης του περιβόλου του τάφου, εντός του οποίου βρέθηκαν τα λείψανα δεκατριών σκελετών ανδρών, στους οποίους διακρίνονται ακόμη τα σημάδια από τα τραύματα που υπέστησαν.

Σχεδιαστική αποκατάσταση του Τάφου των Λακεδαιμονίων με τον έμπροσθεν αυτού ευρισκόμενο «όρο».

Τμήμα του Τάφου των Λακεδαιμονίων.

Τμήμα του Τάφου των Λακεδαιμονίων.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ