ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δελφοί, Θησαυρός των Αθηναίων (περ. 500-490, κατ’ άλλους 507 π.Χ.)

Πρόκειται για αφιέρωμα των Αθηναίων στο ιερό του Απόλλωνος στους Δελφούς. Ο περιηγητής Παυσανίας αναφέρει ότι ο θησαυρός χτίστηκε από τα λάφυρα της μεγάλης αθηναϊκής νίκης επί των Περσών στον Μαραθώνα (490 π.Χ.), άποψη που συμμερίζονται πολλοί μελετητές. Κατ’ άλλους, η χρονολογία οικοδόμησης πρέπει να αναχθεί στα χρόνια του Κλεισθένους (τέλη 6ου αι.), και ίσως να εκφράζει την ευγνωμοσύνη των Αθηναίων για την απελευθέρωσή τους από την τυραννίδα του Πεισιστράτου και των διαδόχων του το 507 π.Χ.

Ο νέος θησαυρός, που αντικατέστησε παλαιότερο κτίσμα από πωρόλιθο στην ίδια θέση, επάνω στην στροφή της Ιεράς Οδού, έλαβε τη μορφή κανονικού ναΐσκου δίστυλου «εν παραστάσι» και εμφανίζει σαφείς επιρροές από τη ναϊκή αρχιτεκτονική. Εδράζεται σε τριβαθμιδωτή κρηπίδα, η οποία στηρίζεται σε λίθινα (πώρινα) θεμέλια, ενώ η ανωδομή του είναι κατασκευασμένη από παριανό μάρμαρο.

Ο γλυπτός διάκοσμος του θησαυρού σώζεται αποσπασματικά. Στις μετόπες απεικονίζονται οι άθλοι του αττικού ήρωος Θησέως. Από τα αετωματικά γλυπτά, που παρίσταναν την αρπαγή του δελφικού τρίποδος και τον φόνο του Δράκοντος, ελάχιστα διατηρούνται σήμερα., ενώ τα ακρωτήρια (Νίκες και Αμαζόνες) έχουν χαθεί σχεδόν ολοκληρωτικά.

Άποψη του Θησαυρού των Αθηναίων από την ανωφέρεια της Ιεράς Οδού.

   
Άποψη της πρόσοψης και της οροφής και αποκατάσταση της εμπρόσθιας και της πλαϊνής όψης του δελφικού Θησαυρού των Αθηναίων.

   
Άποψη της πρόσοψης και της οροφής και αποκατάσταση της εμπρόσθιας και της πλαϊνής όψης του δελφικού Θησαυρού των Αθηναίων.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ