Ναός Αγ. Τριάδας, νότια όψη. (Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)
Ναός Αγ. Τριάδας, νότια όψη. (Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)
Ναός Αγ. Τριάδας, νοτιοδυτική όψη. (Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)

Τριάδα, Αγία, Παιανία

Περιοχή: Παιανία
Τύπος: Μονόκλιτη Βασιλική
Χρονολογία: 12ος αι.

Περιγραφή:

Σ’ ένα μικρό λόφο στην Παιανία, ανάμεσα στον οικισμό και τον Υμηττό, περίπου ένα χιλιόμετρο δυτικά του χωριού βρίσκεται ο μικρός, μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός της Αγίας Τριάδας. Χρονολογείται στον 12ο αιώνα. Η εκκλησία είναι σήμερα ασβεστωμένη και αλλοιωμένη. Στο ημισφαίριο του τρούλου με δυσκολία διακρίνεται η μορφή του Παντοκράτορα με φωτοστέφανο, στον ίδιο τύπο με εκείνο του Αγίου Νικολάου Χαλιδούς, με τον οποίο πρέπει να είναι και σύγχρονος. To στοιχείο αυτό είναι δηλωτικό για την ύπαρξη καλλιτεχνικού εργαστηρίου στην απομακρυσμένη αυτή βυζαντινή επαρχία.

 Δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά αναφορά του ναού στις μεσαιωνικές ιστορικές πηγές.

Βιβλιογραφία:Γκίνη-Τσοφοπούλου Ελένη, Νεώτερα από τη συντήρηση των βυζαντινών μνημείων στα Μεσόγεια, Πρακτικά της Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής, Καλύβια 1988, σ.432-446, Μπούρας Χαρ. - Καλογεροπούλου Αθηνά -Ανδρεάδη Ρένα, Εκκλησίες της Αττικής, Αθήνα 1969, σ. 238-239, Bouras Ch.-Kaloyeropoulou A.-Andreadi R., Churches of Attica, Athens 1970, p.238, plan XXVII, illustration 231-233.