Γλυφάδα, παλαιοχριστιανική βασιλική (5ος αι.). Λεπτομέρεια. (Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)

Βασιλική Γλυφάδας

Περιοχή: Γλυφάδα
Τύπος: Βασιλική
Χρονολογία: 5ος αιώνας

Περιγραφή:

Πρόκειται για παλαιοχριστιανική τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα, σήμερα σε ερειπιώδη κατάσταση. Τα λείψανα αυτά βρίσκονται στη Γλυφάδα, κοντά στη λεωφόρο Ποσειδώνος και δίπλα σε κέντρο. Αποκαλύφθηκε στα 1929. Η βασιλική, κατά τον αείμνηστο καθηγητή Ορλάνδο, θα πρέπει να καταστράφηκε τον 6ο–7ο αιώνα και να ανοικοδομήθηκε κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους, περιορισμένη ως προς τις αρχικές της διαστάσεις και, πλέον, μονόκλιτη. Μια ανάλογη περίπτωση για την Αττική αναφέρει ο Ορλάνδος στη βασιλική των Καλυβίων. Στην τρίτη φάση της, κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας πια, χτίστηκε μικρός, μονόκλιτος ναός, που εκτεινόταν από την αψίδα μέχρι το τέμπλο της παλαιάς βασιλικής.

Βιβλιογραφία: Ορλάνδος Αν., Μεσαιωνικά Μνημεία Αττικής, Πεδιάδος Αθηνών και των κλιτύων Υμηττού-Πεντελικού-Πάρνηθος και Αιγάλεω, (Ευρετήριον Μεσαιωνικών Μνημείων της Ελλάδος Γ΄, Αθήναι 1933), σ. 153-154, Του ιδίου, Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 5 1930, 258 κ.εξ., Koder J.-Hild F., Hellas und Thessalia, Tabula Imperii Byzantini I, Wien 1976, σ. 165.