Ναός Αγ. Θεοδώρων στις Αφίδνες, Α όψη. (Φωτογραφία Χρ. Κοντογεωργοπούλου)
Ναός Αγ. Θεοδώρων στις Αφίδνες, Α όψη. (Φωτογραφία Χρ. Κοντογεωργοπούλου)
Ναός Αγ. Θεοδώρων στις Αφίδνες, Β τοίχος: Ο Άγιος Γεώργιος (τέλη 13ου αι.) [ Φωτογραφία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου]
Το παράθυρο του Ν τοίχου στο ναό των Αγ. Θεοδώρων στις Αφίδνες. [ Φωτογραφία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου]

Θεόδωρος, Άγιος, Αφίδνες

Περιοχή: Αφίδνες
Τύπος: Σταυρεπίστεγος
Χρονολογία: 13oς αι.

Περιγραφή:

Σε χαμηλό ύψωμα και μέσα στον οικισμό των Αφιδνών βρίσκεται ο μικρός, σταυρεπίστεγος ναός των Αγίων Θεοδώρων, ο οποίος χρονολογείται στους ύστερους βυζαντινούς χρόνους.

Είναι κτισμένος με αργολιθοδομή.

Ο ναός θα πρέπει να ήταν κατάγραφος. Διακρίνονται δύο στρώματα τοιχογραφιών, από τα οποία το τελευταίο είναι πολύ νεώτερο. Από το παλαιότερο στρώμα (τέλη 13ου αιώνα περίπου), διατηρούνται υπολείμματα. Σε όλη την εγκάρσια καμάρα διατηρείται τμήμα της τοιχογραφίας της Πεντηκοστής με έξι αποστόλους καθισμένους με ανοιχτά ευαγγέλια, ενώ στον δυτικό τοίχο διακρίνεται τμήμα της Σταύρωσης (Παναγία με άγιες γυναίκες.) Επίσης, σε τμήμα του βόρειου και νότιου τοίχου αντίστοιχα υπάρχουν στρατιωτικοί άγιοι (Άγιος Γεώργιος, Άγιος Θεόδωρος καθώς και κάποιες άλλες μορφές που δεν μπορούν, όμως, να ταυτιστούν).

Βιβλιογραφία: Γκίνη - Τσοφοπούλου Ε., Αρχαιολογικό Δελτίο 38, Χρονικά, (1983), σ. 70, της ίδιας, Αρχαιολογικό Δελτίο 40, Χρονικά, (1985), σ. 78.