Πάρνηθα: ο ναός της Αγίας Τριάδας του Νερού φωτογραφημένος κατά τις εργασίες αποκατάστασης - Σεπτέμβριος 2007 - (Φωτογραφία: Ι. Λιάκουρα)
Πάρνηθα: ο ναός της Αγίας Τριάδας του Νερού φωτογραφημένος κατά τις εργασίες αποκατάστασης - Σεπτέμβριος 2007 - (Φωτογραφία: Ι. Λιάκουρα)
Πάρνηθα, ναός Αγίας Τριάδας του Νερού. Το θωράκιο του τέμπλου (βυζαντινό), μέχρι πρότινος ενσωματωμένο στο δάπεδο του Ιερού Βήματος του ναού. (Φωτογραφία: Ι. Λιάκουρα)

Τριάδα, Αγία, (Του Νερού), Πάρνηθα

Περιοχή: Πάρνηθα
Τύπος: Σταυρεπίστεγος
Χρονολογία: Υστεροβυζαντινός

Περιγραφή:

 Ο ναός βρίσκεται στην Πάρνηθα, στη θέση Μετόχι - η ονομασία προέρχεται, προφανώς, από τον ίδιο τον ναό, ο οποίος και αποτελούσε μετόχι της Μονής Αρχαγγέλων Πετράκη στην Αθήνα -. Άλλοτε αποτελούσε καθολικό Μονής, αφιερωμένο στην “υπερούσιον και αγίαν Τριάδα”, το οποίο αναφέρεται σε έγγραφο του 1761 και σε σιγίλλιο του 1796.

Ο χρόνος ίδρυσης δεν είναι γνωστός, αλλά, πιθανότατα, η αρχική φάση ανάγεται στη βυζαντινή εποχή, όπως δηλώνουν ορισμένα γλυπτά που έχουν βρεθεί στο σημείο. Συγκεκριμένα, όταν αντικαταστάθηκε το ξύλινο τέμπλο του ναού με χαμηλό μαρμάρινο, χρησιμοποιήθηκαν μαρμάρινα θωράκια και πεσσίσκοι που ήταν ενσωματωμένοι στο δάπεδο του Ιερού Βήματος του ναού. Ο διάκοσμος των θωρακίων (βλ.φωτογραφία) είναι ορθογώνιο που περιβάλλει ρόμβο, ο οποίος περικλείει ισοσκελή σταυρό μέσα σε κύκλο, διακοσμητικό μοτίβο που συνηθίζεται κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο.

 Είναι μονόκλιτος σταυρεπίστεγος ναός με νάρθηκα.

 Η ονομασία “Του νερού” προέρχεται από το αγίασμα που αναβλύζει από γειτονική πηγή δίπλα σε αιωνόβια καρυδιά.

Βιβλιογραφία: Αρχαιολογικό Δελτίο 24 1969, Χρονικά, σ. 96, Αρχαιολογικό Δελτίο 43, Β1, Χρονικά, 1988, Καμπούρογλου Δ., Ιστορία των Αθηνών, Τουρκοκρατία, χ.χ., σ. 236 κ.εξ, Λαζαρίδης Π., Μεσαιωνικά Αθηνών-Αττικής, Αρχαιολογικό Δελτίο 17 (1961-62), Χρονικά, σ. 51, Notton A., Quelques joyaux chretiens de l’ Attique, Athenes 1938, p. 78 ff.