Ναός Αγ. Ιωάννη "των Μπενιζέλων", Βόρεια όψη. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Ναός Αγ. Ιωάννη "των Μπενιζέλων", Βόρεια όψη. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Το θωράκιο από το παλαιό τέμπλο (12ος αι.), σήμερα εντοιχισμένο στο νότιο τοίχο του νάρθηκα του ναού.

Ιωάννης, Άγιος, των Μπενιζέλων, Ελαιώνας

Περιοχή: Ελαιώνας
Τύπος: Τρίκογχος τρουλαίος
Χρονολογία: 14ος αι.

Περιγραφή:

Ο ναΐσκος βρίσκεται στην περιοχή του Αιγάλεω, κοντά στο Γ΄ Νεκροταφείο και επί της λεωφόρου Θηβών, στον χώρο όπου βρίσκονται τα Τ.Ε.Ι. Αιγάλεω. Πρόκειται για το παλαιό κτήμα Μερκάτη- Αλ. Μπενιζέλου της παλαιάς αθηναϊκής οικογένειας των Μπενιζέλων.

Ο ναός είναι τρίκογχος τρουλαίος με ημικυκλική αψίδα. Ο τρούλος είναι κυλινδρικός. Η τοιχοποιία είναι ακανόνιστη χωρίς διακόσμηση.

Δε φαίνεται να διασώζει τοιχογραφίες.

Στο νότιο τοίχο είναι εντοιχισμένα δύο θωράκια μαρμάρινα, προερχόμενα από το παλαιό τέμπλο του 12ου-13ου αιώνα.

Σύμφωνα με τον αείμνηστο καθηγητή Ορλάνδο χρονολογείται στον 14ο αιώνα.

Βιβλιογραφία: Αρχαιολογικό Δελτίο 41 (1986) Χρονικά, σ.25, Ορλάνδος Α., Μεσαιωνικά Μνημεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων Υμηττού-Πεντελικού-Πάρνηθος και Αιγάλεω, Αθήναι 1933, σ. 146.