Μονή Αγ. Ιεροθέου, Α όψη (Φωτογραφία: Ιωάννα Λιάκουρα).

Ιερόθεος, Άγιος, Μέγαρα

Περιοχή: Μέγαρα
Τύπος: Συνεπτυγμένος σταυροειδής
Χρονολογία: 12ος αι.

Περιγραφή:
Το μικρό καθολικό του Αγίου Ιερόθεου κοντά στα Μέγαρα, διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση, παρά τις κατά καιρούς ακαλαίσθητες αλλοιώσεις.
Πρόκειται για έναν συνεπτυγμένο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό, με μιαν ιδιαιτερότητα: την ενοποίηση του χώρου του κυρίως ναού με εκείνον του σταυρεπίστεγου νάρθηκα.

Ακόμα, στη βόρεια πλευρά, προστέθηκε μεταγενέστερα παρεκκλήσιο.

Ο ναός κοσμείται με τοιχογραφίες κάπως λαϊκού ύφους, που χρονολογούνται γύρω στα 1180. Υπάρχουν βέβαια και αξιόλογες νεώτερες τοιχογραφίες του 16ου ή 17ου αιώνα, που αποδίδονται στον ζωγράφο Αντώνιο.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Μπούρα, ο λαϊκός χαρακτήρας του καθολικού δεν επιτρέπει ακριβή χρονολόγηση. Ωστόσο, η χρονολόγηση των τοιχογραφιών του τρούλου στα τέλη του 12ου αιώνα καθώς και το γεγονός ότι απουσιάζουν χαρακτηριστικά που μπορούν να δικαιολογήσουν στοιχεία του 11ου αιώνα, τοποθετούν το ναό στον 12ο αιώνα.


Βιβλιογραφία: Καλογερόπουλος Ν., Βυζαντινά Μνημεία Μεγαρικής, Νέα Εστία 18, (1935), 758-767, Μουρίκη Ντ., Ο ζωγραφικός διάκοσμος του τρούλου του Αγίου Ιεροθέου κοντά στα Μέγαρα, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 11 (1978, 115-142, Mouriki D., Stylistic Trends in Monumental Painting of Greece during the 11th and the 12th centuries, Dumbarton Oaks Papers 34-35, (1982), 111, πίνακας 63, 65-67.