Ναός Αγίου Γεωργίου στο Πουρνάρι. Άποψη από ανατολικά. (Φωτογραφία Χρ. Κοντογεωργοπούλου).

Γεώργιος, Άγιος στο Πουρνάρι

Περιοχή: Θέση Πουρνάρι, περιοχή Οινόης Μεγαρίδας
Τύπος: Συνεπτυγμένος σταυροειδής
Χρονολογία: 12oς αι.

Περιγραφή:

   Ο ναός είναι συνεπτυγμένος σταυροειδής, χρονολογείται στον 12ο αιώνα και είναι παραλαύριο της Μονής Οσίου Μελετίου, δηλαδή είναι ένας από τους ναούς που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας-Κιθαιρώνα και που συναποτελούσαν τη μεγάλη αυτή μοναστική πολιτεία, που ιδρύθηκε από τον ίδιο τον όσιο Μελέτιο. Η μονή και τα παραλαύριά της κατέστησαν το βουνό και την περιοχή του τόπο άσκησης και αναφέρονται στις επιστολές του Μιχαήλ Χωνιάτη ως ΄"φιλόσοφα φροντιστήρια". Ο ναός βρίσκεται σε χαμηλό ύψωμα, δεξιά του παλαιού δρόμου που από την Ελευσίνα -Μάνδρα οδηγεί στη Θήβα, στη θέση Πουρνάρι, κοντά στην Οινόη Μεγαρίδας, νότια της Μονής Οσίου Μελετίου. Πρόκειται για κομψό κτίσμα, με ωραίο κυλινδρικό τρούλο. Επί Τουρκοκρατίας, έκλεισε η είσοδος του ναού από τα δυτικά, και άνοιξε μια θύρα στη νότια πλευρά. Σήμερα ο ναός έχει εισόδους και από τις δύο πλευρές.

Χρονολογείται στον 12ο αιώνα.

Βιβλιογραφία:Ορλάνδος Α., Η Μονή του Οσίου Μελετίου και τα παραλαύρια αυτής, Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος Ε΄(1939-40) 113-114.