Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, βόρεια όψη και τμήμα του "αθηναϊκού" τρούλου. (Φωτογραφία: Ι. Λιάκουρα)

Ιωάννης, Θεολόγος, Άγιος, Πλάκα

Περιοχή: Αθήνα, Πλάκα
Τύπος: Σταυροειδής εγγεγραμμένος
Χρονολογία: αρχές 12ου αι.

Περιγραφή:

Ο ναός βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ερεχθέως και Ερωτοκρίτου στην Πλάκα. Ανήκει στους δικιόνιους σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς και επιστέφεται από έναν ιδιαιτέρως κομψό αθηναϊκό τρούλο. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο εσωτερικό του διασώζει τμήματα του βυζαντινού τοιχογραφικού του διακόσμου, που, από πλευράς τεχνοτροπίας, μπορούν να συσχετισθούν με άλλες τοιχογραφίες ναών της Αττικής, όπως των ναϊσκων της Σπηλιάς Πεντέλης ή του Αγίου Πέτρου στα Καλύβια και που ανάγονται στις αρχές του 13ου αιώνα.

 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ.