Σχέδιο, 1888, Μελάνη και Υδατογραφία σε χαρτί, Μεταμόρφωση, όψη από τα βόρεια και κατά πλάτος τομή. Δημιουργοί: R. Weir- Schultz, S. Barnsley, Αρχείο Byzantine Research Fund, Βρετανική Σχολή Αθηνών. Αδημοσίευτο.
Σχέδιο, 1888, Μελάνη και Υδατογραφία σε χαρτί, Μεταμόρφωση, όψη από τα βόρεια και κατά πλάτος τομή. Δημιουργοί: R. Weir- Schultz, S. Barnsley, Αρχείο Byzantine Research Fund, Βρετανική Σχολή Αθηνών. Αδημοσίευτο.
Ναός της Μεταμόρφωσης στην Πλάκα. Βορειοδυτική όψη. Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)

Μεταμόρφωση, Πλάκα-Αθήνα

Περιοχή: Αθήνα, Πλάκα
Τύπος: Σταυροειδής εγγεγραμμένος
Χρονολογία: 11ος αιώνας

Περιγραφή:

Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης, στην οδό Κλεψύδρας. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα κομψό ναό, που χρονολογείται στον 11ο αιώνα. Οι μικρές διαστάσεις του έδωσαν την προσωνυμία Σωτηράκης (Μεταμόρφωση Σωτήρος- Μικρός Σωτήρας- Σωτηράκης.) Είναι απλός τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με αθηναϊκό τρούλο.

Στο σχέδιο και τη φωτογραφία (βόρεια όψη του ναού), διακρίνεται ο αθηναϊκού τύπου τρούλος του ναού και το πλινθοπερίκλειστο σύστημα δόμησης στον βόρειο τοίχο του.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ.