Σωτείρα του Κοττάκη, νοτιοανατολική άποψη. (Φωτογραφία: Ι. Λιάκουρα)
Σωτείρα του Κοττάκη, νοτιοανατολική άποψη. (Φωτογραφία: Ι. Λιάκουρα)
Σωτείρα του Κοττάκη, νότια όψη. (Φωτογραφία: Ι. Λιάκουρα)

Σωτείρα Κοττάκη, Πλάκα

Περιοχή: Αθήνα, Πλάκα
Τύπος: Σταυροειδής εγγεγραμμένος
Χρονολογία: αρχές 11 ου αι.

Περιγραφή:

Ο ναός βρίσκεται στην οδό Κυδαθηναίων στην Πλάκα, μεταξύ των οδών Σωτήρος και Δράκου, και, όπως και η Αγία Αικατερίνη, στην συνοικία Αλίκοκκο. Η προσωνυμία του πιθανώς οφείλεται στο οικογενειακό όνομα της οικογένειας των Κοττάκη, στην οποία θα ανήκε κατά το παρελθόν. Είναι σύνθετος σταυροειδής τετρακιόνιος εγγεγραμένος ναός και χρονολογείται στο πρώτο μισό του 11ου αιώνα. Έχει επιβαρυνθεί με ακαλαίσθητες επεμβάσεις και προεκτάσεις, ενώ δε διασώζει τοιχογραφίες από τη βυζαντινή εποχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ