Άποψη του ναού του Αγίου Γεωργίου από τα ανατολικά (Μπούρας Χ., Η Ελλαδική Ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2002, σ. 198, εικ. 216)

Γεώργιος, Άγιος, Ερυθρές (Κριεκούκι)

Περιοχή: Κριεκούκι (Ερυθρές)
Τύπος: Συνεπτυγμένος σταυροειδής
Χρονολογία: 12ος αι.

Περιγραφή:
Βρίσκεται στα ανατολικά του χωριού Κριεκούκι (Ερυθρές). Ο Ορλάνδος πίστευε ότι πρόκειται για το «ησυχαστήριον» που αναφέρεται στον βίο του Οσίου, δηλαδή εκεί όπου ασκήτευε επί εικοσιοκτώ συναπτά έτη. Ωστόσο, ο καθηγητής Μπούρας πιστεύει ότι ο ναός δεν υπήρχε το 1057, έτος κατά το οποίο αναφέρεται ότι ο Όσιος αποχώρησε από το ησυχαστήριο μετά από παραμονή εικοσιοκτώ συναπτών ετών. Ούτε η συνωνυμία αλλά ούτε και το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλο μνημείο σε εκείνη την περιοχή δικαιολογεί το γεγονός της ταύτισης.

Πρόκειται για έναν συνεπτυγμένο σταυροειδή, μικρών διαστάσεων ναό, του 12ου αιώνα, ο οποίος επεκτάθηκε προς τα δυτικά κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας.

Δε διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Από τα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη δεν απέμειναν παρά οι περιγραφές του Ορλάνδου.

Στο εσωτερικό, σώζονται μεταβυζαντινές τοιχογραφίες του 1790, πολύ καλής τέχνης.

Βιβλιογραφία:Κοιλάκου Χ., Αρχαιολογικό Δελτίο 41 (1986) Β΄, σ.21-22 Μπούρας Χ.-Μπούρα Λ., Η Ελλαδική ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2001, σ. 197-198, Koder J.-Hild F., Hellas und Thessalia, Wien 1976, p.217-218.