Η πρόσοψη του νάρθηκα του ναού των Αγίων Σαράντα στην Οινόη Μαραθώνα. (Φωτογραφία: Στ. Μαμαλούκος, από το βιβλίο του Χ. Μπούρα, Η ελλαδική ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, ΑΘήνα 2002, σ. 258, εικ. 294)

Τεσσαράκοντα, Άγιοι (Οινόη Μαραθώνα)

Περιοχή: Οινόη Μαραθώνα
Τύπος:
Χρονολογία: 12ος αι.

Περιγραφή:

Ο ναός βρίσκεται στην περιοχή της Νοινόης ή Οινόης στο Μαραθώνα. Ο καθηγητής Μπούρας αναφέρεται στο νάρθηκά του, που είναι και το βυζαντινό τμήμα του ναού (12ος αι.), εφ’ όσον ο κυρίως ναός χρονολογείται στους χρόνους της τουρκοκρατίας. Το μνημείο δεν έχει μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη ούτε τοιχογραφίες.

 ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΣ.

Μπούρας Χ. – Μπούρα Λ., , Η Ελλαδική Ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2002, σ. 257-258.