Μαρμάρινο επίθημα από τη βασιλική "του Κληματίου": ύψος: 16,5, μήκος: 62, πλάτος: 46 εκ. (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών)

Βασιλική, Κληματίου, Λυκαβηττός (εξαφανισμένος ναός)

Περιοχή: Λυκαβηττός
Τύπος: Βασιλική
Χρονολογία: αρχές ή μέσα 5ου αι.

Περιγραφή:

Πρόκειται για βασιλική, η οποία βρισκόταν στην οδό Τσακάλωφ , στις παρυφές του Λυκαβηττού και τοποθετείται στις αρχές ή τα μέσα του 5ου μ.Χ. αιώνα. Στον χώρο αυτό βρέθηκαν και τάφοι. Στο κάλυμμα μίας από τις σαρκοφάγους  υπάρχει η επιγραφή: «Ο εν οσίοις επίσκοπος Κλημάτιος», που βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών και που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα.

Σωτηρίου Γ. Α., Ευρετήριον των Μεσαιωνικών Μνημείων της Ελλάδος Α΄, Αθήναι 1927, σ. 55-56.