Άποψη των ερειπίων του ναού του Αγίου Νικολάου στον Παλαιό Ωρωπό. (Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)

Νικόλαος, Άγιος, Ωρωπός

Περιοχή: Παλαιός Ωρωπός
Τύπος: Συνεπτυγμένος σταυροειδής
Χρονολογία: 13ος αι.

Περιγραφή:

Ο ναός, ερειπωμένος σήμερα, βρίσκεται μέσα στο χωριό Παλαιός Ωρωπός, στην ανατολική πλευρά. Ανήκε στους σταυρεπίστεγους ναούς. Ο Αν. Ορλάνδος τον θεώρησε ως μεταβυζαντινό, συγκεκριμένα τον ανήγαγε στους χρόνους της τουρκοκρατίας.

Ωστόσο, σε επόμενη μελέτη, και με βάση την διάπλαση της αψίδας του Ιερού, αναχρονολογήθηκε από τον Ι. Κουμανούδη και θεωρήθηκε ως βυζαντινό μνημείο, από τα αρχαιότερα της περιοχής, όπως και ο επίσης ερειπωμένος σήμερα ναός του Αγίου Γεωργίου (13ος αι.) Σπαράγματα από τοιχογραφίες, δηλώνουν όχι μόνο κάποια οικονομική ευμάρεια κατά την εποχή ανέγερσής του αλλά και τη θρησκευτική ευλάβεια των Ωρωπίων.

Κουμανούδης Ι., Συμπληρωματική έρευνα επί των χριστιανικών μνημείων του Ωρωπού, Δελτίον Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών 5 [περίοδος Δ΄] (1969), σ. 91-95, Koder J.-Hild F., Hellas und Thessalia, Tabula Imperii Byzantini I, Wien 1976, p. 229.