Τοιχογραφία προερχόμενη από τον ερειπωμένο σήμερα ναό του Αγίου Γεωργίου στον Παλαιό Ωρωπό. Ο Άγιος Στέφανος, πρώτο μισό 13ου αιώνα. (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών)
Τοιχογραφία προερχόμενη από τον ερειπωμένο σήμερα ναό του Αγίου Γεωργίου στον Παλαιό Ωρωπό. Ο Άγιος Στέφανος, πρώτο μισό 13ου αιώνα. (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών)
Τοιχογραφία προερχόμενη από τον ερειπωμένο σήμερα ναό του Αγίου Γεωργίου στον Παλαιό Ωρωπό. Τρεις Ιεράρχες: Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, Άγιος Γρηγόριος και Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, πρώτο μισό 13ου αι. (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών)
Τρεις Ιεράρχες - συνέχεια της προηγούμενης τοιχογραφίας-: Άγιος Βασίλειος, αταύτιστος άγιος και Άγιος Κλήμης, πρώτο μισό 13ου αι.  (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών)
Άποψη των ερειπίων του ναού του Αγ. Γεωργίου στον Παλαιό Ωρωπό, από δυτικά προς ανατολικά. (Φωτογραφία Χρ. Κοντογεωργοπούλου)
Άποψη των ερειπίων του ναού του Αγ. Γεωργίου στον Παλαιό Ωρωπό. Ο βόρειος και ο νότιος τοίχος. (Φωτογραφία Χρ. Κοντογεωργοπούλου)
Ναός Αγ. Γεωργίου στον Παλαιό Ωρωπό. Σπάραγμα τοιχογραφίας στον νότιο τοίχο. (Φωτογραφία Χρ. Κοντογεωργοπούλου)

Γεώργιος, Άγιος, Ωρωπός

Περιοχή: Παλαιός Ωρωπός
Τύπος: Βασιλική
Χρονολογία: αρχές 13ου αι.

Περιγραφή:

Ερειπωμένος σήμερα ναός, στο χωριό Παλαιός Ωρωπός, σε χαμηλό ύψωμα.

Επρόκειτο για μια μικρή, τρίκλιτη βασιλική των αρχών του 13ου αιώνα, που ήταν ήδη σε ερειπιώδη κατάσταση, όταν τη μελέτησε ο Αν. Ορλάνδος.

Στο ναό υπήρχαν τοιχογραφίες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν πλέον αποτοιχισθεί και εκτίθενται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Οι τοιχογραφίες αυτές χρονολογούνται στις πρώτες δεκαετίες του 13ου αι. Ο Μανόλης Χατζιδάκης που τις μελέτησε αναφέρει: « Ο ζωγράφος του Ωρωπού, που οπωσδήποτε μπορεί να στήνει άνετα τόσο αξιόλογες μορφές, με ψυχολογικό βάθος, συνδυασμένο με ισχυρό το αίσθημα της μνημειακής ζωγραφικής και με κυριαρχία στα ζωγραφικά του μέσα, ανήκει στη σειρά των σημαντικών καλλιτεχνών, που, και αν δε τους δημιουργούν, ξέρουν τους νέους εκφραστικούς τρόπους του καιρού των.»

Κουμανούδης Ι., Συμπληρωματική έρευνα επί των χριστιανικών μνημείων του Ωρωπού, Δελτίον Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας 5 [περίοδος Δ΄] (1969), σ. 57-104, Χατζιδάκης Μ., Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό, Δελτίον Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας 1[περίοδος Δ] (1959), σ. 87-107, Koder J.-Hild F., Hellas und Thessalia, Tabula Imperii Byzantini I, Wien 1976, σ. 229.