Άποψη των ερειπίων της βασιλικής της Αγίας Κυριακής στο Πόρτο-Ράφτη. (Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)

Βασιλική Αγίας Κυριακής, Πόρτο -Ράφτη

Περιοχή: Περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα, Πόρτο-Ράφτη
Τύπος: Βασιλική
Χρονολογία: 5ος-6ος αι.

Περιγραφή:

Στο Πόρτο-Ράφτη, στη βόρεια πλευρά του κόλπου (Άγιος Σπυρίδωνας), σε μικρή απόσταση από την παραλία, βρίσκονται τα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Αγίας Κυριακής. Εκτός των ερειπίων του ναού, έχουν εντοπιστεί λείψανα ανθηρού – όπως φαίνεται από κινητά ανασκαφικά ευρήματα - οικισμού των πρώτων χριστιανικών χρόνων, που, διαδέχτηκε τον αρχαίο δήμο Στειρίας. Μεταξύ άλλων έχουν εντοπιστεί ερείπια λουτρικού συγκροτήματος, οικιών, ακόμα και Φιλοσοφικής Σχολής(;)!

Γκίνη-Τσοφοπούλου Ελένη, Πόρτο –Ράφτη, Δρίβλια, Αρχαιολογικό Δελτίο 34 (1979), σ. 122, Αρχαιολογικό Δελτίο 46 (1991), σ. 85-86, Αρχαιολογικό Δελτίο 36 (1981), σ.83.