Ο μεταβυζαντινός ναός του Αγ. Ζαχαρία, χτισμένος στα ερείπια του μεσαίου κλίτους της παλαιοχρ. βασιλικής. (Φωτογραφία: Ι. Λιάκουρα)
Ο μεταβυζαντινός ναός του Αγ. Ζαχαρία, χτισμένος στα ερείπια του μεσαίου κλίτους της παλαιοχρ. βασιλικής. (Φωτογραφία: Ι. Λιάκουρα)
Ναός του Αγ. Ζαχαρία στην Ελευσίνα. Νότια όψη. Διακρίνονται τα ερείπια της παλαιοχρ. βασιλικής. (Φωτογραφία: Ι. Λιάκουρα)
Ναός του Αγ. Ζαχαρία στην Ελευσίνα. Βόρεια όψη. Διακρίνονται τα ερείπια της παλαιοχρ. βασιλικής.(Φωτογραφία: Ι. Λιάκουρα)
Το θωράκιο στα λείψανα του νότιου κλίτους της παλαιοχρ. βασιλικής. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Ναός Αγ. Ζαχαρία στην Ελευσίνα. Η αψίδα του Ιερού. Διακρίνεται και η παλαιοχριστιανική αψίδα της βασιλικής. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)

Ζαχαρίας, Άγιος, Ελευσίνα

Περιοχή: Ελευσίνα
Τύπος: Μονόχωρη καμαροσκέπαστη βασιλική
Χρονολογία: μεταβυζαντινός, χτισμένος σε παλαιοχρ. βασιλική

Περιγραφή:

Ο ναός του Αγίου Ζαχαρία ανήκει στη μεταβυζαντινή εποχή.

Έχει κτιστεί πάνω στο ανατολικό τμήμα του μεσαίου κλίτους της ομώνυμης παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 5ου αιώνα.

Βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων, σε πολύ κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

Αρχαιολογικό Δελτίο 24 (1969), σ. 98