Ο υστεροβυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου στην παραλία του Πόρτο Γερμενού. Άποψη από νοτιοανατολικά. (Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)

Νικόλαος, Άγιος (Πόρτο-Γερμενό)

Περιοχή: Αιγόσθενα (Πόρτο-Γερμενό)
Τύπος: Βασιλική μετά τρούλου
Χρονολογία: υστεροβυζαντινή φάση

Περιγραφή:

Ο ναός του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στην παραλία των Αιγοσθένων (Πόρτο-Γερμενό). Σήμερα είναι αλλοιωμένος, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολα ορατός ο βυζαντινός του χαρακτήρας. Πρόκειται για μια βασιλική με τρούλο και καμαροσκέπαστο νάρθηκα, με φάση υστεροβυζαντινή.

Η συστάδα των μνημείων που υπάρχουν στην περιοχή (παλαιοχριστιανική βασιλική, μεσοβυζαντινός ναός της Θεοτόκου) σε συνδυασμό με την αρχαία οχύρωση που διατηρείται σε άριστη κατάσταση αλλά και τα λουτρικά ερείπια στην παραλία, μαρτυρούν τη σπουδαιότητα της περιοχής από τα αρχαία χρόνια.

Αρχαιολογικό Δελτίο 38 (1983) Χρονικά Β1, σ. 66.