Ο ναός της Θεοτόκου επάνω στα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Δυτική όψη. (Φωτογραφία: Χ. Κοντογεωργοπούλου)

Θεοτόκος ή Αγία Άννα (Πόρτο - Γερμενό)

Περιοχή: Πόρτο-Γερμενό
Τύπος: Τρίκογχος τρουλαίος
Χρονολογία: μεσοβυζαντινός

Περιγραφή:

Κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους, στα δυτικά της αψίδας της παλαιάς  βασιλικής κτίστηκε κομψό τρίκογχο ναΰδριο αφιερωμένο στην Παναγία.

Από κτιριακά κατάλοιπα στο άμεσο περιβάλλον του εικάζεται η παρουσία μονής. Από νομίσματα που βρέθηκαν στον χώρο (Κωνσταντίνου Θ΄ Μονομάχου και Μανουήλ Α΄ Κομνηνού), γνωρίζουμε ότι ο ναός θα πρέπει να ήταν σε λειτουργία κατά τον 11ο και 12ο αιώνα.

Είναι κτισμένος κυρίως με αρχαίο υλικό σε δεύτερη χρήση και φέρει επιγραφές.

Στη βορειοανατολική του γωνία βρέθηκε αφιερωματική επιγραφή της “ πόλεως Αιγοσθενειτών” στον γιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Φλάβιο Κλαύδιο Κωνσταντίνο.

Βιβλιογραφία: Α.Δ. 1961-62, σ. 17, Λαζαρίδης Π., Μεσαιωνικά Αθηνών-Αττικής, Αρχαιολογικό Δελτίο 17 (1961-62), Χρονικά, σ. 52, Ορλάνδος Α., Ανασκαφή Βασιλικής Αιγοσθένων, Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας 1954, σ. 129-142, Koder J., Hellas und Thessalia, Tabila Imperii Byzantini 1, p. 120.