Καισαριανή. Διακρίνονται τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής μεταξύ του φράγκικου ναού του Αγίου Μάρκου στα αριστερά και του νεώτερου ναού των Ταξιαρχών στα δεξιά. (Φωτογραφία Ι.Λιάκουρα)
Καισαριανή. Διακρίνονται τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής μεταξύ του φράγκικου ναού του Αγίου Μάρκου στα αριστερά και του νεώτερου ναού των Ταξιαρχών στα δεξιά. (Φωτογραφία Ι.Λιάκουρα)
Άποψη της θέσης όπου βρισκόταν το πρώτο χριστιανικό κέντρο της Μονής Καισαριανής (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Τα ερείπια της παλαιοχρ. βασιλικής και του ναού του 10ου αι. που χτίστηκε στην ίδια θέση. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)

Βασιλική Καισαριανής

Περιοχή: Μονή Καισαριανής- Υμηττός
Τύπος: Βασιλική
Χρονολογία: 5ος-6ος αι.

Περιγραφή:

Νοτιοδυτικά του Καθολικού της Μονής Καισαριανής, βρίσκονται τα θεμέλια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, πάνω στα οποία, τον 10ο αιώνα, χτίστηκε ένας μεταβατικού τύπος ναός, του οποίου σώζονται μόνον ερείπια. Πρόκειται για την πρωτοχριστιανική θέση «Κοιμητήριο των Πατέρων», η οποία προσφέρει θέα μέχρι τον Σαρωνικό, κάτι που αναφέρεται και στις επιστολές του Μιχαήλ Χωνιάτη. Νότια και σε επαφή με τον μεταβατικού τύπου αυτό ναό χτίστηκε αργότερα ο καθολικός ναός του Αγίου Μάρκου, που σώζεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση.

Τον 11ο αιώνα, το μοναστικό κέντρο μεταφέρθηκε στην ασφαλέστερη σημερινή του θέση, με την ίδρυση του Καθολικού της Μονής Καισαριανής.

Παντελίδου-Αλεξιάδου Αικ., Τα Μοναστήρια του Υμηττού, Επτά Ημέρες (Κυριακή 24/12/1995), σ. 19, Χαρκιολάκης Ν., Τα Μοναστήρια του Υμηττού, Επτά Ημέρες (Κυριακή 28/9/1997), σ. 22-23, Koder J.-Hild F., Hellas und Thessalia, Tabula Imperii Byzantini I, Wien 1976, p.178.