Άγιος Θωμάς, δυτική όψη. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Άγιος Θωμάς, δυτική όψη. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Άγιος Θωμάς, ανατολική όψη. Η αψίδα. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Άγιος Θωμάς, νότια όψη. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)

Θωμάς, Άγιος, Τανάγρα

Περιοχή: Τανάγρα
Τύπος: Σταυροειδής εγγεγραμμένος
Χρονολογία: 11ος-12ος αι.

Περιγραφή:

Ο ναός βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3,5 χιλιομέτρων βόρεια απ’ το χωριό Άγιος Θωμάς, στη δεξιά όχθη του Ασωπού και πολύ κοντά στην αρχαία Τανάγρα. Είναι ένας απλός δικιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός χωρίς νάρθηκα και ανάγεται στη μέση βυζαντινή περίοδο (ίσως 11ο-12ο αιώνα κατά τον καθηγητή Μπούρα).

Σήμερα είναι αρκετά αλλοιωμένος.

Οι τοιχογραφίες του εσωτερικού είναι εντελώς νεώτερες.

 Μπούρας Χ.-Καλογεροπούλου Α.-Ανδρεάδη Ρ., Εκκλησίες της Αττικής, Αθήνα 1969, σ. 362-364, Μπούρας Χ.-Μπούρα Λ., Η Ελλαδική Ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2002, σ. 330, Bpuras Ch.-Kaloyeropoulou A.-Andreadi R., Churches of Attica, Athens 1970, p. 362-364, plan XLIV1, illustration 337-344.