Ναός Αγ. Νικολάου στά Μέγαρα. Άποψη από τα νοτιοανατολικά (φωτογραφία από το λεύκωμα του Αρχιμανδρίτη Στεργίου Γρ., Μεγαρέων Ψυχής Καταφύγια, Μέγαρα 1998, εικ. 29)

Νικόλαος, Άγιος, Ελαιώνας Μεγάρων

Περιοχή: Μέγαρα, Ελαιώνας
Τύπος: Σταυροειδής εγγεγραμμένος
Χρονολογία: 13ος-15ος αι.

Περιγραφή:

Ο ναός βρίσκεται στις παρυφές του Ελαιώνα των Μεγάρων και είναι απλός τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος, χωρίς νάρθηκα. Χρονολογείται στα χρόνια των Παλαιολόγων (13ος-15ος αι.) Στη χρονολόγηση αυτή συνηγορούν η απουσία αρχιτεκτονικών και τυπολογικών μορφών της τουρκοκρατίας και βέβαια η γενική μορφή του μνημείου.

Μια τοιχογραφία που σώζεται στο νότιο τοίχο δίπλα από το τέμπλο (Άγιος Νικόλαος) είναι κατά πολύ νεώτερη, αφού χρονολογείται στον 18ο αιώνα.

Μπούρας Χ-Καλογεροπούλου Α.-Ανδρεάδη Ρ., Εκκλησίες της Αττικής, Αθήνα 1969, σ. 292-293, Αρχιμανδρίτη Στεργίου Γ., Μεγαρέων Ψυχής Καταφύγια, Οδοιπορικό στα εξωκλήσια και παρεκκλήσια των Μεγάρων, Μέγαρα 1998,σ. 31-34 Bouras Ch.-Kaloyeropoulou A.-Andreadi R., Churches of Attica, Athens 1969, p. 292-293.