Ερείπιο,ταυτισμένο ίσως με ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στο λόφο Δάγλα (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)

Κωνσταντίνος, Άγιος, Δάγλα-Μαρκόπουλο

Περιοχή: Δάγλα, Μαρκόπουλο
Τύπος:
Χρονολογία: 13ος αι.

Περιγραφή:

Ερείπιο που πιθανόν ταυτίζεται με ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στο λόφο Δάγλα, βορειοανατολικά της βυζαντινής εκκλησίας του Ταξιάρχη, επίσης στον ίδιο λόφο. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται ο ναός ονομάζεται Δάγλα και εδώ περίπου τοποθετείται ο αρχαίος δήμος Αγνούντος ( Αγνή= Λυγαριά), προφανώς από τις λυγαριές που ευδοκιμούσαν στην περιοχή. Πρόκειται για τοποθεσία, η οποία, από τον περασμένο αιώνα είχε κινήσει την προσοχή αρχαιολόγων και ιστοριοδιφών μια και βρέθηκαν εντοιχισμένα στη βυζαντινή εκκλησία αρχαία γλυπτά.

Στην άκρη του λόφου σώζεται πύργος της εποχής της Φραγκοκρατίας, στα ανατολικά του οποίου υπάρχουν ερείπια ανώνυμου ναού. Στις νότιες υπώρειες του λόφου και σε γειτνίαση με τον Φράγκικο Πύργο βρίσκονται τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Αιμιλιανού, με διαπιστωμένες τέσσερις οικοδομικές φάσεις.

Βιβλιογραφία για τα μνημεία του λόφου Δάγλα: Ασπρά-Βαρδαβάκη Μ., Οι βυζαντινές τοιχογραφίες του Ταξιάρχη στο Μαρκόπουλο Αττικής, Δελτίο Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας 8 (περ. Δ΄, 1975-76), σ. 199-229, Μπούρας Χ.-Ανδρεάδη Ρ.-Καλογεροπούλου Α., Εκκλησίες της Αττικής, Αθήνα 1969, σ. 156-158, Koder J.-Hild F., Hellas und Thessalia, Tabula Imperii Byzantini, Wien 1976, p. 214.