Τα ερείπια της βασιλικής Αλίμου, μέσα στον αύλειο χώρο της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής, η οποία και διακρίνεται στο βάθος. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Τα ερείπια της βασιλικής Αλίμου, μέσα στον αύλειο χώρο της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής, η οποία και διακρίνεται στο βάθος. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Τα ερείπια της βασιλικής του Αλίμου. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)

Βασιλική Αλίμου

Περιοχή: Άλιμος
Τύπος: Βασιλική
Χρονολογία: 6ος αι.

Περιγραφή:

Τα ερείπια βρίσκονται μεταξύ Καλαμακίου και Τραχώνων, στο τέλος της οδού Δεληγιώργη, στον αύλειο χώρο της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής. Πρόκειται για μια μικρή, τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα, που ομοιάζει αρκετά με τη γειτονική βασιλική της Γλυφάδας. Χρονολογείται στον 6ο αιώνα.

Ορλάνδος Α., Μεσαιωνικά Μνημεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων Υμηττού- Πεντελικού- Πάρνηθος και Αιγάλεω, Ευρετήριον Μεσαιωνικών Μνημείων της Ελλάδος Γ΄, Αθήναι 1933, σ. 155-156.