Άποψη των ερειπίων της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στη θέση Σκύμπτη στα Σπάτα. Η αψίδα. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Άποψη των ερειπίων της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στη θέση Σκύμπτη στα Σπάτα. Η αψίδα. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)
Η καινούργια εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, στα νότια της οποίας βρίσκονται τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στα Σπάτα. (Φωτογραφία Ι. Λιάκουρα)

Βασιλική Σπάτων

Περιοχή: Σκύμπτη, Σπάτα
Τύπος: Βασιλική
Χρονολογία: 5ος αι.

Περιγραφή:

Παίρνοντας τη λεωφόρο Σπάτων - Πικερμίου, στα δεξιά του δρόμου, παρακάμπτοντας στην χωμάτινη οδό Βάκχου, μπορεί να φτάσει κάποιος, μέσα από αμπέλια και ελιές, στην καινούργια εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, στη θέση Σκύμπτη ή Σκούμπτι. Σε άμεση σχεδόν γειτνίαση με τη βόρεια πλευρά του ναού, σε περιφραγμένο χώρο, εντοπίζονται τα σημαντικά λείψανα της παλαιοχριστιανικής τρίκλιτης βασιλικής. Ιδιαίτερα ευδιάκριτη είναι η αψίδα του Ιερού στα ανατολικά. Χαρακτηριστική είναι η έλλειψη βαπτιστηρίου. Γενικά, η αρχαϊκότητα ορισμένων χαρακτηριστικών της, της αποδίδει μια αρκετά πρώιμη χρονολόγηση, πριν από την βασιλική της Βραώνας. Σύμφωνα με άλλη άποψη, η αρχαϊκότητα αυτή μπορεί να πηγάζει και από μια εμμονή στην παράδοση.

Γκίνη-Τσοφοπούλου Ε., Τα Μεσόγεια από την επικράτηση του χριστιανισμού έως την οθωμανική κατάκτηση, ΜΕΣΟΓΑΙΑ, Αθήνα 2001, σ. 152, Πάλλας Δ., Η Παλαιοχριστιανική Νοτιοανατολική Αττική, Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια 1985, σ. 43-69.