Φωτογραφία 1888-1890, Σωτείρα Λυκοδήμου, άποψη από ανατολικά. Δημιουργοί: R. Weir-Schultz, S. Barnnsley. Αρχείο Byzantine Research Fund, Βρετανική Σχολή Αθηνών. Αδημοσίευτη
Φωτογραφία 1888-1890, Σωτείρα Λυκοδήμου, άποψη από ανατολικά.  Δημιουργοί: R. Weir-Schultz, S. Barnnsley. Αρχείο Byzantine Research Fund, Βρετανική Σχολή Αθηνών. Αδημοσίευτη
Σωτείρα Λυκοδήμου, δυτική όψη. (Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)
Σωτείρα Λυκοδήμου, το παράθυρο στο νότιο τοίχο. (Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)
Κουφικά διακοσμητικά στο νότιο τοίχο του ναού της Σωτείρας Λυκοδήμου. (Φωτογραφία: Χρ. Κοντογεωργοπούλου)

Σωτείρα Λυκοδήμου, Αθήνα

Περιοχή: Aθήνα, οδός Φιλελλήνων
Τύπος: Oκταγωνικός
Χρονολογία: πριν το 1031

Περιγραφή:

Ο ναός, γνωστότερος ως ρωσική εκκλησία, λόγω του ότι αγοράστηκε από τη ρωσική παροικία της Αθήνας τον 19ο αιώνα, ανήκει στους οκταγωνικούς ναούς και χρονολογείται με επιγραφή -ante quem για το μνημείο - πριν το 1031. Βρίσκεται επί της οδού Φιλελλήνων. Δεν διασώζει τοιχογραφίες, ενώ οι νεώτερες που υπάρχουν στο ναό ανήκουν στον Λουδοβίκο Θείρσιο. ( 1847 ). Το ψηλό καμπαναριό είναι, βεβαίως, προσθήκη της εποχής που αγοράστηκε από τη ρωσική παροικία για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών της.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ