Το Portal χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" - Μέτρο 2.4 "Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες" - Δράση 1.2 "Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα - Δράσεις Πολιτισμού Τουρισμού (χρηματοδότηση από ΕΤΠΑ: 75% και Κρατική Συμμετοχή: 25%)

Μαρμάρινο επίθημα με ανάγλυφη διακόσμηση. Φέρει στις δύο στενές πλευρές μονογραμματικό σταυρό εγγεγραμμένο σε ταινιωτό κύκλο, που πλαισιώνεται από μακρύμισχα άνθη λωτού και υδροχαρή ημίφυλλα. Πρόκειται για σύνηθες διακοσμητικό θέμα στη γλυπτική του 5ου αι. μ. Χ. Προέρχεται από τη βασιλική του Κληματίου στην Αθήνα και χρονολογείται στον 5ο αι. μ. Χ.