Τμήμα με τρεις ρόμβους, Φρέαρ Ηρώδου Αττικού, αρχές 6ου μ.Χ. αιώνα, 1,22χ5,03 μ.

Τρεις ρόμβοι, Φρέαρ της οδού Ηρώδου Αττικού

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: αρχές 6ου αι.

Περιγραφή:

Η τοιχογραφία διατηρείται σε καλή κατάσταση. Εικονίζονται τρεις ρόμβοι σε ορθογώνια διάχωρα, που ορίζονται από ορθογώνια κάθετα τμήματα, τα οποία μιμούνται μαρμάρινες πλάκες. Το εσωτερικό των ρόμβων μιμείται επίσης ορθομαρμάρωση. Η τοιχογραφία, από την κατώτερη ζώνη μνημειακού διακόσμου σημαντικού δημόσιου κτίριου που αποκαλύφθηκε στο κέντρο της πόλης κατά της εργασίες κατασκευής του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου των Αθηνών, αποτελεί συνέχεια του τμημάτος με όμοια διακόσμηση (Τμήμα ρόμβου), με το οποίο σχημάτιζε γωνία. Το εκτενές κτιριακό συγκρότημα απλωμένο σε έκταση 510 τ.μ, θεμελιώθηκε κατά τον 2ο μ.Χ. αι. επάνω σε παλαιότερο νεκροταφείο. Αποτελείτο από 15 δωμάτια, τέσσερα από τα οποία ήταν κοσμημένα με ψηφιδωτά δάπεδα και τοιχογραφίες.

Βιβλιογραφία: Η πόλη κάτω από την πόλη. Ευρήματα από τις ανασκαφές του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Αθηνών, Κατάλογος Έκθεσης, Αθήνα 2000, σ. 191-195, εικ. 3.