Τρεις κρίνοι, αρχές 6ου μ.Χ. αιώνα, Φρέαρ Ηρώδου Αττικού, 0,96χ2,94 μ.

Τρεις κρίνοι, Φρέαρ της οδού Ηρώδου Αττικού

Περιοχή: Βυζαντινό και Χριστιναικό Μουσείο Αθηνών
Χρονολογία: αρχές 6ου μ.Χ. αι.

Περιγραφή:

Η τοιχογραφία διατηρείται σε μέτρια κατάσταση. Επάνω σε υπόλευκο βάθος γράφονται με κοκκινωπό χρώμα τρεις σχηματοποιημένοι κρίνοι, που αποτελούνται από μίσχο που καταλήγει δεξιά και αριστερά σε σπείρα. Η τοιχογραφία προέρχεται από το δωμάτιο 10 σημαντικού δημόσιου κτίριου που αποκαλύφθηκε στο κέντρο της πόλης κατά της εργασίες κατασκευής του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου των Αθηνών. Το εκτενές κτιριακό συγκρότημα που απλωνόταν σε έκταση 510 τ.μ, θεμελιώθηκε κατά τον 2ο μ.Χ. αι. επάνω σε παλαιότερο νεκροταφείο και αποτελείτο από 15 δωμάτια, τέσσερα από τα οποία ήταν κοσμημένα με ψηφιδωτά δάπεδα και τοιχογραφίες.

Βιβλιογραφία: Η πόλη κάτω από την πόλη. Ευρήματα από τις ανασκαφές του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Αθηνών, Κατάλογος Έκθεσης, Αθήνα 2000, σ. 191-195, εικ. 6, Ο κόσμος του Βυζαντινού Μουσείου, Αθήνα 2004, αρ. 81.