'Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη και Τεχνολογία Λιπιδίων
Greek Lipid Forum

Μέλος της Euro Fed Lipid

 
Εγγραφές
Απόψεις-Προτάσεις
Εκδηλώσεις
Επικοινωνία
 
   

Συντονιστική Επιτροπή

 

Κ. Δημόπουλος, Εργ. Βιοχημείας Παν. Αθηνών
Φ. Κολίσης, Εργ. Βιοτεχνολογίας ΕΜΠ
Μ. Λέκκα, Εργ. Βιοχημείας Παν. Ιωαννίνων
Σ. Μαστρονικολή, Εργ. Χημείας Τροφίμων Παν. Αθηνών
Α. Ξενάκης, Ινστ. Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, ΕΙΕ
Σ. Πούλος, ΜΙΝΕΡΒΑ, ΑΕ ελαιουργικών επιχειρήσεων
Α. Νάσκα, Ιατρική Σχολή Παν. Αθηνών
Μ. Τσιμίδου, Εργ. Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Παν. Θεσσαλονίκης
Β. Ωραιοπούλου, Εργ. Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων ΕΜΠ 
       

 

 

Last Update: 20.12.2006

 
© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vasileos Konstantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618