ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Επικοινωνία

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
116 35 Αθήνα

Γραμματεία:

κ. Φωτεινή-Κλαίρη Καλατζή
Τηλ.  210.72.73.868
Fax: 210.72.73.831
Email: fotkalatzi

 

 

  
   

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618