ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

Προγράμματα

 

 

 


 

Αρχειακές, Παλαιογραφικές και Διπλωματικές Έρευνες

2. Tα βυζαντινά, οθωμανικά, λατινικά και σλαβικά έγγραφα της Πάτμου (Mονή Aγίου Iωάννου του Θεολόγου)

2.1. Τα βυζαντινά έγγραφα της Πάτμου
Δημοσίευση των βυζαντινών πατριαρχικών εγγράφων, 1078/1084-1512 περ. (Μαρία Γερολυμάτου).

2.2. Τα οθωμανικά έγγραφα της Πάτμου
Δημοσίευση καταλόγου για το σύνολο των οθωμανικών εγγράφων (1333 περ. έγγραφα) και διπλωματική έκδοση των πλέον σημαντικών εγγράφων (καθ. Ελισάβετ Ζαχαριάδου, καθ. N. Veinstein, καθ. N. Vatin, καθ. M. Ursinus).

2.3. Τα λατινικά έγγραφα της Πάτμου
Έκδοση εκτενών επιτομών (regestes) των λατινικών εγγράφων της Πάτμου του 14ου αι. (καθ. Χρύσα Μαλτέζου).

2.4. Τα σλαβικά έγγραφα της Πάτμου
Έκδοση των σλαβικών εγγράφων της Πάτμου (με παλαιογραφικό και ιστορικό σχολιασμό) (καθ. Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, δρ. I. Billiarsky, δρ. Vera Tchentsova).

 

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618