ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 

 

Επικοινωνία

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
Τμήμα Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
116 35 Αθήνα

Γραμματεία:
Καμίτσου Σταματίνα
       210 72 73 727
       210 72 73 719 
   

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618