ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 

 

Προγράμματα

Στο ΙΒΕΒ έχουν αναπτυχθεί προγράμματα, τα οποία εκτελούνται με τεχνικές βιοχημείας, μοριακής και κυτταρικής βιολογίας και είναι εν μέρει επικαλυπτόμενα ώστε το επιστημονικό δυναμικό του Iνστιτούτου να συνεργάζεται και να αλληλοσυμπληρώνεται, τόσο μεθοδολογικά, όσο και θεματικά.

Tα Προγράμματα του ΙΒΕΒ είναι τα ακόλουθα:

Πρόγραμμα Μοριακής Βιολογίας RNA
Πρόγραμμα Γονιδιακής Ρύθμισης
Πρόγραμμα Μοριακής Ενδοκρινολογίας
Πρόγραμμα Μοριακής και Κυτταρικής Γήρανσης
Πρόγραμμα Χημικής Καρκινογένεσης και Γενετικής Τοξικολογίας
Πρόγραμμα Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας
Πρόγραμμα Βιομιμητικής & Νανοβιοτεχνολογίας
Πρόγραμμα Μεταβολικής Μηχανικής και Βιοπληροφορικής

 
   

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618