ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
  Ανάπτυξη Φαρμάκων
  Μοριακή Ανάλυση
  Οργανική & Οργανομεταλλική Χημεία
  Φαρμακευτική Χημεία
  Δομική Βιολογία & Χημεία
  Μοριακή Ενδοκρινολογία
  Γονιδιακή Ρύθμιση
  Μοριακή και Κυτταρική Γήρανση
  Βιοϊατρικές Εφαρμογές
  Ολιστικές προσεγγίσεις στην υγεία
  Χημική Καρκινογένεση & Γεννετική Τοξικολογία
  Μεταβολική Μηχανική & Βιοπληροφορική
  Βιοτεχνολογία
  Ενζυμική και Συνθετική Βιοτεχνολογία
  Βιομιμητική & Νανοβιοτεχνολογία

 

 

Βιομιμιτική & Νανοβιοτεχνολογία

 

Σύνθεση Ερευνητικής Ομάδας

Ερευνητές
Δρ Αρης Ξενάκης, Ερευνητής Α'
Δρ Βασιλική Παπαδημητρίου, Ερευνήτρια Γ'
Δρ Μαρία Ζουμπανιώτη, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’

Τεχνικό Προσωπικό
Γιώργος Σωτηρούδης,
MSc Φαρμακοποιός

Υποψήφιοι Διδάκτορες
Μαρία Χατζηδάκη, Χημικός Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Orebro, Sweden

Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες
Λέανδρος Σκλαβιάδης, Τεχνολόγος Τροφίμων
Ιωάννα Θεοχάρη, Χημικός

 

Αντικείμενο Έρευνας

Πρότυπο Αντίστροφο Μικκύλιο

Το πρόγραμμα Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας δραστηριοποιείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς βιομορίων, όπως είναι τα ένζυμα, σε πρότυπα συστήματα τα οποία προσομοιάζουν με το φυσικό τους περιβάλλον. Οι μελέτες αφορούν σε δομικά και λειτουργικά στοιχεία των βιομορίων όταν αυτά βρίσκονται σε περιβάλλοντα διαστάσεων νανοκλίμακας με περιορισμένη ποσότητα ύδατος, όπως είναι οι νανοδιασπορές τύπου μικρογαλακτώματος. Στα συστήματα αυτά συνυπάρχουν υδάτινοι θύλακες σε ένα οργανικό - μη πολικό μέσο (έλαιο) επιτρέποντας τη διαλυτοποίηση συστατικών με διαφορετικές πολικότητες, από λιπόφιλα εντοπιζόμενα στη συνεχή οργανική φάση, έως υδρόφιλα εγκλωβιζόμενα στη διεσπαρμένη υδατική φάση, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν μέσω μίας τεράστιας μεσεπιφάνειας. Έτσι είναι δυνατός ο εγκλωβισμός ενζύμων και η χρήση τους ως καταλυτών αντιδράσεων μεταξύ μη υδατοδιαλυτών υποστρωμάτων.


Ενσωμάτωση ενζύμου σε αντίστροφα μικκύλια. Πιθανές θέσεις εντοπισμού του ενζύμου


Αναπτύσσονται δράσεις όπως:


Σχηματική αναπαράσταση μικρογαλακτωμάτων

ΑΟΤ απουσία λιπάσης                ΑΟΤ παρουσία λιπάσης

Λεκιθίνης απουσία λιπάσης        Λεκιθίνης παρουσία λιπάσης

Οι μελέτες αυτές έχουν βρει ποικίλες εφαρμογές που αναπτύσσονται στα πλαίσια της Μονάδας Βιομηχανικής Ενζυμολογίας σε συνεργασία με βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακευτικών και καλλυντικών.


Τρέχοντα Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

 1. Program Agence Nationale de Recherche (ANR), Institut Carnot, Projet Lipides pour l’industrie et la santé (LISA), France. 2013-14. «micro/nano-émulsions de type e/h biocompatibles et riches en micronutriments : préparation et caractérisation» Budget: 43.000 €. Coordinator: F.Calderon
 2. EU INCO FP7: Mediterranean Science, Policy, Research & Innovation Gateway (MEDSPRING), , 2013-6 Budget: 289.650 €. Coordinator NHRF: Dr G.Bonas & A. Xenakis
 3. EU INCO FP7: EURO-MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET joint activities and beyond (ERANETMED, 2013-6, Budget: 107.649,45 €. Coordinator NHRF: Dr G.Bonas & A. Xenakis
 4. Program National Strategic Reference Framework, Action “Developmental Projects of Research Organisations- Kripis”2013-2015:“STHENOS”, Targeted therapeutic approaches against degenerative diseases, with special focus on cancer and ageing. Budget: 1.500.000,00 € (Biomimetics 174.773€). Coordinator Dr A. Pintzas
 5. Program ΕΣΠΑ PAVET “Application of Nanoemulsion Technology to food products based on Oil in Water Emulsions such as vegetable cream and fudge icings” Budget: 300.000,00 € Contractor: JOTIS SA (NHRF 61.250€).

Πλήρης Κατάλογος Ερευνητικών Έργων

Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. Kalaitzaki, A. Xenakis, V. Papadimitriou “Highly Water Dilutable Microemulsions: A structural study” Colloid Polym.Sci. (2015) DOI 10.1007/s00396-014-3496-1.
 2. N. Tsinisizeli, G. T. Sotiroudis, A. Xenakis, K.E. Lykeridou “Determination of nicotine and cotinine in meconium from Greek neonates and correlation with birth weight and gestational age at birth” Chemosphere (2015) 119, 1200-7. DOI:10.1016/j.chemosphere.2014.09.094.
 3. V. Sereti, M. Zoumpanioti, V. Papadimitriou, S. Pispas, A. Xenakis “Biocolloids Based on Amphiphilic Block Copolymers as a Medium for Enzyme Immobilization” J.Phys.Chem. B (2014) 118, 9808 – 9816. DOI: 10.1021/jp504449y. (IF2013 3.377).
 4. Itabaiana-Jr, K.M. Gonçalves, M. Zoumpanioti, I.C.R. Leal, L.S.M. e Miranda, A. Xenakis, and R.O.M.A de Souza “Microemulsions-Based Organogels as an Efficient Support for Lipase Catalyzed Reactions under Continuous Flow Conditions”ACS Org.Proc.Res.Dev. (2014) Accepted. DOI: 10.1021/op500136c DOI: 10.1021/op500136c.
 5. A.F. Zanette, I. Zampakidi, G.T. Sotiroudis, M. Zoumpanioti, I.C.R. Leal, R.O.M.A. de Souza, L. Cardozo-Filho, A. Xenakis “Chemo-enzymatic epoxidation catalyzed by C. antarctica lipase immobilized in microemulsion-based organogels” J.Mol.Catal.B. Enzymatic, (2014) 107, 89-94. doi:10.1016/j.molcatb.2014.05.013.
 6. D. Amadei, M.D. Chatzidaki, J. Devienne, J. Monteil, M. Cansell, A. Xenakis, F. Leal-Calderon “Low shear-rate process to obtain transparent W/O fine emulsions as functional foods” Food Res.Intern.  (2014) 62, 533-540. doi:10.1016/j.foodres.2014.03.069.
 7. Kalaitzaki, M. Poulopoulou, V. Papadimitriou, A. Xenakis, “Surfactant-rich biocompatible microemulsions for transdermal administration of methylxanthine drugs” Colloids Surfaces.A: Physichochem. Eng.Aspects, (2014) 442, 80-87 doi:10.1016/j.colsurfa.2013.05.055
 8. Kalaitzaki, M. Emo, M.J. Stébé, A. Xenakis, V. Papadimitriou, “Biocompatible nanodispersions as delivery systems of food additives: A structural study” Food Res. Intern. (2013) 54, 1448-1454, doi:10.1016/j.foodres.2013.08. 010.
 9. I.Itabaiana-Jr, K.M.Gonçalves, Y.M.L.Cordeiro, M.Zoumpanioti, I.C.R.Leal, L.S.M.e Miranda, R.M.A Souza , A. Xenakis “Kinetics and mechanism of lipase catalyzed monoacylglycerols synthesis” J.Mol.Catal.B. Enzymatic (2013) 96, 34-39. doi:10.1016/j.molcatb.2013.06.008
 10. Kyriazi, V. Papadimitriou, T. G. Sotiroudis, A. Xenakis “Development and characterization of a digestion model based on olive oil microemulsions” Eur.J.Lipid Sci.Technol., 115, (2013) 601-611
 11. V. Papadimitriou, M. Dulle, W. Wachter, T.G. Sotiroudis, O. Glatter, A. Xenakis “Structure and dynamics of veiled virgin olive oil:  Influence of production conditions and relation to its antioxidant capacity” Food Biophys. (2013) 8, 112-121
 12. E.D. Tzika, M. Christoforou, S. Pispas, M. Zervou, V. Papadimitriou, T. G. Sotiroudis, E. Leontidis, A. Xenakis (2011) “Influence of nanoreactor environment and substrate location on the activity of horse-radish peroxidase in olive oil-based w/o microemulsions” Langmuir, 27, 2692–2700.

Πλήρης Κατάλογος Δημοσιεύσεων

Σύνδεση με τη Βιομηχανία

 

 

Νέα

Συνέντευξη του Δρ Αριστοτέλη Ξενάκη στη Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία της 26-5-2013

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Orebro, Σουηδίας

 

 

 

 
 

 

   
       

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618