ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
  Ανάπτυξη Φαρμάκων
  Υπολογιστική Χημεία
  Μοριακή Ανάλυση
  Οργανική & Οργανομεταλλική Χημεία
  Φαρμακευτική Χημεία
  Δομική Βιολογία & Χημεία
  Μοριακή Ενδοκρινολογία
  Γονιδιακή Ρύθμιση
  Μοριακή και Κυτταρική Γήρανση
  Βιοϊατρικές Εφαρμογές
  Ολιστικές προσεγγίσεις στην υγεία
  Χημική Καρκινογένεση & Γεννετική Τοξικολογία
  Μεταβολική Μηχανική & Βιοπληροφορική
  Βιοτεχνολογία
  Ενζυμική και Συνθετική Βιοτεχνολογία
  Βιομιμητική & Νανοβιοτεχνολογία

 

 

Βιομιμιτική & Νανοβιοτεχνολογία

 

Σύνθεση Ερευνητικής Ομάδας

Ερευνητές
Δρ Αρης Ξενάκης, Ερευνητής Α'
Δρ Βασιλική Παπαδημητρίου, Ερευνήτρια Γ'
Δρ Μαρία Ζουμπανιώτη, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β’

Τεχνικό Προσωπικό
Γιώργος Σωτηρούδης,
MSc Φαρμακοποιός

Υποψήφιοι Διδάκτορες
Μαρία Χατζηδάκη, Χημικός Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Orebro, Sweden

Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες
Λέανδρος Σκλαβιάδης, Τεχνολόγος Τροφίμων
Ιωάννα Θεοχάρη, Χημικός

 

Αντικείμενο Έρευνας

Πρότυπο Αντίστροφο Μικκύλιο

Το πρόγραμμα Βιομιμητικής και Νανοβιοτεχνολογίας δραστηριοποιείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς βιομορίων, όπως είναι τα ένζυμα, σε πρότυπα συστήματα τα οποία προσομοιάζουν με το φυσικό τους περιβάλλον. Οι μελέτες αφορούν σε δομικά και λειτουργικά στοιχεία των βιομορίων όταν αυτά βρίσκονται σε περιβάλλοντα διαστάσεων νανοκλίμακας με περιορισμένη ποσότητα ύδατος, όπως είναι οι νανοδιασπορές τύπου μικρογαλακτώματος. Στα συστήματα αυτά συνυπάρχουν υδάτινοι θύλακες σε ένα οργανικό - μη πολικό μέσο (έλαιο) επιτρέποντας τη διαλυτοποίηση συστατικών με διαφορετικές πολικότητες, από λιπόφιλα εντοπιζόμενα στη συνεχή οργανική φάση, έως υδρόφιλα εγκλωβιζόμενα στη διεσπαρμένη υδατική φάση, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν μέσω μίας τεράστιας μεσεπιφάνειας. Έτσι είναι δυνατός ο εγκλωβισμός ενζύμων και η χρήση τους ως καταλυτών αντιδράσεων μεταξύ μη υδατοδιαλυτών υποστρωμάτων.


Ενσωμάτωση ενζύμου σε αντίστροφα μικκύλια. Πιθανές θέσεις εντοπισμού του ενζύμου


Αναπτύσσονται δράσεις όπως:


Σχηματική αναπαράσταση μικρογαλακτωμάτων

ΑΟΤ απουσία λιπάσης                ΑΟΤ παρουσία λιπάσης

Λεκιθίνης απουσία λιπάσης        Λεκιθίνης παρουσία λιπάσης

Οι μελέτες αυτές έχουν βρει ποικίλες εφαρμογές που αναπτύσσονται στα πλαίσια της Μονάδας Βιομηχανικής Ενζυμολογίας σε συνεργασία με βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακευτικών και καλλυντικών.


Τρέχοντα Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

 1. MED Programme 2010-2012 «IP Awareness and Enforcement: innovative services for Mediterranean SMEs -IP-SMEs» No. 1G-MED08-309 (2010-13) Προ­ϋπολογισμός: 170.000 €
 2. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Συνεργασία” 2010-13. “Development of nanoemulsions as new materials for managing phytoprotective products to reduce the environmental charge” Προ­ϋπολογισμός: 449.040,00 € (ΕΙΕ 147.743€).
 3. Programme CAPES, Ministry of Education, Brazil. 2010-14. “Nanobiotechnology. Lipase activity” Προ­ϋπολογισμός: ΕΙΕ 40.000 €.
 4. Πρόγραμμα Agence Nationale de Recherche (ANR), Institut Carnot, Projet Lipides pour l’industrie et la santé (LISA), France. 2013-14. «micro/nano-émulsions de type e/h biocompatibles et riches en micronutriments : préparation et caractérisation» Προ­ϋπολογισμός: 43.000 €.

Πλήρης Κατάλογος Ερευνητικών Έργων

Επιλεγμένες Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. Kyriazi, V. Papadimitriou, T. G. Sotiroudis, A. Xenakis (2013) “Development and characterization of a digestion model based on olive oil microemulsions” Eur.J.Lipid Sci.Technol., 115, 601-611
 2. V. Papadimitriou, M. Dulle, W. Wachter, T.G. Sotiroudis, O. Glatter, A. Xenakis (2013) “Structure and dynamics of veiled virgin olive oil:  Influence of production conditions and relation to its antioxidant capacity” Food Biophys. 8, 112-121
 3. Kalaitzaki, M. Poulopoulou, V. Papadimitriou, A. Xenakis (2013), “Surfactant-rich biocompatible microemulsions for transdermal administration of methylxanthine drugs” Colloids Surfaces.A: http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2013.05.055,
 4. Itabaiana-Jr, K.M. Gonçalves, Y.M.L. Cordeiro, M. Zoumpanioti, I.C.R. Leal, L.S.M. e Miranda, R.O. M.A de Souza and A. Xenakis (2013) “Kinetics and mechanism of lipase catalyzed monoacylglycerols synthesis” J.Mol.Catal.B. Enzymatic http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.molcatb.2013.06.008
 5. E.D. Tzika, M. Christoforou, S. Pispas, M. Zervou, V. Papadimitriou, T. G. Sotiroudis, E. Leontidis, A. Xenakis (2011) “Influence of nanoreactor environment and substrate location on the activity of horseradish peroxidase in olive oil-based w/o microemulsions” Langmuir, 27, 2692–2700.
 6. V. Papadimitriou, E. D.Tzika, S. Pispas, T.G. Sotiroudis, A. Xenakis (2011) “Microemulsions based on virgin olive oil: a model biomimetic system for studying native oxidative enzymatic activities” Colloids Surfaces.A, 382, 232–237
 7. M. Fanun, V. Papadimitriou, A. Xenakis (2011) “Characterization of cephalexin loaded nonionic microemulsions” J. Colloid Interf. Sci., 361, 115-21
 8. Xenakis, V. Papadimitriou, T.G. Sotiroudis (2010) “Colloidal structures in natural oils” Curr.Opinion Colloid Interface Sci. 15, 55-60
 9. M. Zoumpanioti, H. Stamatis, A. Xenakis (2010) “Microemulsion-based organogels as matrices for lipase immobilization” Biotechnol.Advances, 28, 395-406
 10. V. Papadimitriou, S. Pispas, S. Syriou, A.Pournara, M. Zoumpanioti, T. G. Sotiroudis, A.Xenakis (2008) “Biocompatible Microemulsions based on Limonene: Formulation, Structure and Applications” Lamgmuir, 24, 3380-3386.
 11. V. Papadimitriou, T.G. Sotiroudis, A. Xenakis, (2007) Olive oil microemulsions: enzymatic activities and structural characteristics, Langmuir, 23, 2071-7.
 12. S. Avramiotis, V. Papadimitriou, E. Hatzara, V. Bekiari, P. Lianos, A. Xenakis (2007) “Lecithin Organogels Used as Bioactive Compounds Carriers. A Microdomain Properties Investigation” Langmuir, 23, 4438-4447

Πλήρης Κατάλογος Δημοσιεύσεων

Σύνδεση με τη Βιομηχανία

 

 

Νέα

Συνέντευξη του Δρ Αριστοτέλη Ξενάκη στη Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία της 26-5-2013

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Orebro, Σουηδίας

 

 

 

 
 

 

   
       

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618