Αρχική Σελίδα Σχετικά Θέση Επικοινωνία  Sitemap
English  

 

Βιογραφικό Σημείωμα

Σοφία Ζουμπάκη, Κύρια Ερευνήτρια
Πρόγραμμα Νοτίου Ελλάδος

Διεύθυνση
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Τμήμα Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητoς (KΕΡΑ)
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα, Ελλάς
Τηλ. .+ 30 210-7273698
Fax + 30 210-7234145
email: szoumpa

 

Η Σ. Ζουμπάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Αποφοίτησε από το Λύκειο της Προτύπου Σχολής Αναβρύτων (1983) και σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1983-1988). Με υποτροφία του Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών και Πολιτισμού της Αυστρίας πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Αρχαίας Ιστορίας και Επιγραφικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης, απ' όπου απέκτησε M.Phil. (1993) και διδακτορικό δίπλωμα (1995). Εργάστηκε στη Συλλογή Γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (1989), ως συνεργάτης σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΚΕΡΑ (1988-1993), δίδαξε το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε σεμινάρια για τους φοιτητές των Ινστιτούτων Κλασικής Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας και Επιγραφικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης (1994), ενώ από το 1997 είναι ερευνήτρια του ΚΕΡΑ. Έλαβε μέρος σε ελληνικές και διεθνείς αρχαιολογικές ομάδες στο πλαίσιο ανασκαφών και επιφανειακής αρχαιολογικής έρευνας. Ως ερευνήτρια του ΚΕΡΑ συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ιστορία, επιγραφική, προσωπογραφία, Ρωμαϊκή ονομαστική, πολιτειακοί θεσμοί, θρησκεία, εορτές, αγώνες, οικονομία στη Νότιο Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και τις γειτονικές περιοχές

Κύρια έργα σε εξέλιξη

- Ρωμαϊκά ονόματα στις Κυκλάδες (Μέρος ΙΙ: νότιο-ανατολικά νησιά των Κυκλάδων)
- Οικονομία στην ρωμαϊκή επαρχία της Αχαϊας

Δημοσιέυσεις

Μονογραφίες
- Elis und Olympia in der Kaiserzeit. Das Leben einer Gesellschaft zwischen Stadt und Heiligtum auf prosopographischer Grundlage (Athens 2001).
- Roman Peloponnese I. Roman personal names in their social context (Athens 2001) [with A.D. Rizakis and the collaboration of M. Kantirea].
- Roman Peloponnese II. Roman personal names in their social context (Athens 2004) [with A.D. Rizakis Cl. Lepeniotis].
- Prosopographie der Eleer bis zum 1. Jh. v. Chr. (Athens 2005).
- Roman names in the Cyclades I (Athens 2008) [with Lina Mendoni].

Επιλογή άρθρων και συμβολών σε μονογραφίες

- ''Zu einer neuen Inschrift aus Olympia: die Familie der Vettuleni von Elis'', ZPE 99, 1993, 227-232.
- ''Θεατρικά προσωπεία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου'', Αρχαιολογικόν Δελτίον 42 A, 1987 [1994] 35-66.
- ''Ρωμαίοι ενγαιούντες. Roemische Grundbesitzer in Eleia'', Tyche 9, 1994, 213-218.
- ''De Flamininus aux Antonins. Conquete et amenagements de l' espace extra-urbain en Achaie et Macedoine'', DHA 21. 2, 1995, 205-228 [with P. Doukellis].
- ''Παρατηρήσεις στη ρωμαϊκή κοινωνία της Ερμιόνης'', Αρχαιογνωσία 9, 1995-96, 111-135.
- ''Die Verbreitung der roemischen Namen in Eleia'', in: A.D. Rizakis (ed.), Roman onomastics in the Greek East. Social and political Aspects, Proceedings of the International Colloquium organised by the Finnish Institute and the Centre for Greek and Roman Antiquity, Athens 7-9 September (Athens 1996) 191-206.
- ''Zum sozialen Status der Epispondorchesten von Olympia'', Tyche 12, 1997, 237-244.
- ''Θεοί Σεβαστοί'', in: L. Mendoni and A. Mazarakis-Ainian (eds), Kea-Kythnos: History and Archaeology (Athens 1998) 669-674 [with L. Mendoni].
- ''Παρατηρήσεις στην κοινωνία της Ηλείας κατά τη ρωμαϊκή εποχή'', in: Proceedings of the 5th International Congress of Peloponnesian Studies (Athens 1998) 265-286.
- ''Die Niederlassung roemischer Geschaeftsleute in der Peloponnes'', TEKMERIA 4, 1998/99, 112-176.
- ''Συγγένεια και ομόνοια μεταξύ Ηλείων και Λακεδαιμονίων κατά τη ρωμαϊκή εποχή'', in Forschungen in der Peloponnes, Akten des Symposiums anlaesslich der Feier ''100 Jahre Oesterreichisches Archaeologisches Institut Athen'' (Athen 2003).
- ''Ο γρίφος των λεγομένων «συντομογραφιών φυλών» στους καταλόγους προσωπικού της Ολυμπίας '', in: Proceedings of the 6th International Congress of Peloponnesian Studies (Athens 2001-2002) 95-112.
- ''H Tροιζήν κατά τη ρωμαϊκή εποχή: εσωτερική οργάνωση-οικονομική ζωή- κοινωνία'', in: Ε. Κonsolaki-Giannopoulou (ed), Αργοσαρωνικός, Proceedings of the 1st international songress, vol B (Athens 2003) 181-209.
- Chapter 3: Οι επιγραφές του θεάτρου in the book of S. Gogos, Το αρχαίο θέατρο των Οινιαδών (Athens 2003).
- ''Zur Funktion des Neaniksarchen in den Staedten des oestlichen Teils des roemischen Kaiserreiches'', in: Histoire, espaces et marges de l' Antiquite. Hommages a Monique Clavel-Leveque vol. III (ed. By M. Garrido-Hory and A. Gonzales) (Presses iniversitaires de Franche-Comte 2004) 103-211.
- ''The collective definition of slaves and the limits to their activity'', in: V.I. Anastasiadis and P.N. Doukellis (eds), Esclavage antique et discriminations socio-culturelles, Actes du XXVIIIe Colloque International du Groupement International de Recherche sur l' Esclavage Antique (Berne 2005) 217-231.
- ''Tiberius und die Staedte des griechischen Ostens: Ostpolitik und hellenisches Kulturleben eines kuenftigen Kaisers'', in: Y. Perrin (ed.), Neronia VII: Rome, l'Italie et la Grèce. Hellénisme et philhellénisme au premier siècle après J.-C. Actes du VIIe Colloque international de la SIEN (Athènes, 21-23 octobre 2004) (Brussels 2007)
- ''Choosing a new name between Romanisation and persistence: the evidence of Latin personal names in the Peloponnese'', in: C. Grandjean (ed.), Le Peloponnese d' Epaminondas a Hadrien, Colloque de Tours 2005 (Bordeaux 2008) 145-159.
- ''On the vocabulary of supremacy: the question of proteuontes revisited'', in: A. Rizakis and F. Camia (eds), Pathways to Power. Civic Elites in the Eastern Part of the Roman Empire (Atene 2008) 221-239.
- ''Einblick in das spatantike Elis: Eine unpublizierte Inschrift zu Ehren des Prokonsuls Flavius Severus'' ZPE 164, 2008, 123-130.
- ''The composition of the Peloponnesian elites in the Roman period and the evolution of their resistence and approach to the Roman rulers'', TEKMERIA 9, 2008, 25-51.

 
   

Last Update: 04.04.2012
© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618