Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ. Άγγελος  Αβραμόπουλος
Μεταδιδακτορικός ερευνητής

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ομάδα Υπολογιστικής Χημείας
e-mail: aavram

Σπουδές
1992-1997  Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
1998-2000 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως (M.Sc) στη Φυσικοχημεία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας. Τίτλος Διατριβής ''Υπολογισμοί μοριακών πολωσιμοτήτων και υπερπολωσιμοτήτων''
2000-2004 Διδακτορικό στη Φυσικοχημεία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας. Τίτλος Διατριβής ''Πολωσιμότητες και υπερπολωσιμότητες μοριακών συστημάτων'' .

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μοριακή Φυσική, υπολογιστική χημεία με εφαρμογές στην επιστήμη των υλικών. Τα κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν το σχεδιασμό και μελέτη υλικών για τεχνολογικές εφαρμογές (φωτονικά υλικά) μέσω υπολογισμών και μελέτης των μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων τους, πολωσιμότητας, πρώτης και δεύτερης υπερπολωσιμότητας, με τη χρήση εξ'υπαρχής μεθόδων της κβαντικής χημείας (CCSD,CASSCF,CASPT2). Οι ερευνητικές μου δραστηριότητες επικεντρώνονται σε συστήματα μικρών και μεγάλων μορίων στην αέρια φάση, συστήματα συγκροτημάτων  (clusters), φουλερενίων, στερεών και υγρών για τον υπολογισμό μακροσκοπικών μη γραμμικών επιδεκτικοτήτων με τη χρήση μοριακής δυναμικής, όπως επίσης το σχεδιασμό μοριακών συστημάτων-υλικών (HArF,  παράγωγα Νικελίου) με αξιόλογες μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες,

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  1. G.  Soras,  N. Psaroudakis,  G. A. Mousdis, M. J. Manos, A. J. Tasiopoulos, S. Couris, P. Aloukos, P. Labéguerie, J. Lipinski, A. Avramopoulos, M. G.      Papadopoulos, ''Synthesis and nonlinear optical properties of some novel nickel derivatives Chem Phys, 372, 33, 2010
  2. Robert Zalesny, Oleksandr Loboda,  K. Iliopoulos, G. Chatzikyriakos, Stelios Couris, Georgios Rotas, Nikos Tagmatarchis,  Aggelos Avramopoulos, and Manthos G. Papadopoulos, ''Linear and Nonlinear Optical Properties of Triphenylamine-functionalized C60: Insights from Theory and Experiment'' Physical Chemistry Chemical Physics, 12, 373,(2010).
  3. L. Serrano-Andrés, A.Avramopoulos, J. Li, P. Labéguerie, D.Bégué, V. Kello, M. G. Papadopoulos, ''Linear and nonlinear nonlinear optical properties of  a series of  Ni-dithiolene derivatives''  Journal of Chemical Physics, 131,134312 (2009).
  4. O.Loboda, R. Zalesny, A. Avramopoulos,J. M. Luis, B. Kirtman, N. Tagmatarchis, H.Reis, M.G.Papadopoulos '' Linear and NonLinear Optical Properties of [60] Fullerene derivatives''  J. Phys. Chem A, 113, 1159,2009.
  5. A. Avramopoulos, H, Reis, M.G. Papadopoulos, ''Calculation of the Microscopic and Macroscopic Linear and Nonlinear Optical Properties of Liquid Acetonitrile: II. Local fields and nonlinear Optical Sucseptibilities in quadrupolar approximation'' J.Phys.Chem B, 111, 2546 (2007).
  6. A. Avramopoulos, L. Serrano-Andres, J. Li, H. Reis, M.G. Papadopoulos ''Linear and nonlinear optical properties of some organoxenon derivatives'' J. Chem. Phys., 127, 214102 (2007).
  7. Avramopoulos, H Reis, S. Erkoc and L. Amirouche. ''A comparative study of the dipole polarizability of some Zn clusters '', J. Phys Chem B, 109, 18822 (2005).
  8. A. Avramopoulos, H. Reis, J. Li, and M. G. Papadopoulos, ''The Dipole moment, Polarizabilities, and First Hyperpolarizabilities of HArF. A Computational and Comparative study'', J. Am. Chem. Soc., 126, 6179 (2004).
 
   

Last Update: 12.12.2013
© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618